Bloczki ISOMUR ® Plus – sposób montażu

Zalecenia ogólne:

  • Wznoszenie ścian z zastosowaniem termoizolacyjnych bloczków cokołowych ISOMUR® Plus powinno odpowiadać Wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych.
  • Przy zastosowaniu bloczków pełnowymiarowych minimalne przesunięcie spoin pionowych
    w sąsiednich warstwach muru nie może być mniejsze niż 10 cm. W przypadku stosowania bloczków docinanych, przesunięcie to nie może być mniejsze niż 4 cm.
  • Do wbudowania bloczków ISOMUR® Plus stosujemy zwykłe zaprawy murarskie M4 – M20 jak również cienkowarstwowe. Cechy stosowanej zaprawy murarskiej w zakresie właściwości technicznych, takich jak wytrzymałość, nasiąkliwość, mrozoodporność, skurcz, itp. należy dopasować do stosowanego rodzaju materiału ściennego.
  • Tolerancja wysokości rdzenia nośnego bloczka ISOMUR® Plus wynosi +1/-3mm, natomiast kształtki EPS ± 1mm. W celu wyrównania ewentualnych ujemnych tolerancji struktury nośnej bloczka przy stosowaniu zaprawy cienkowarstwowej (np. do cegły silikatowej) powinna ona mieć grubość 3mm.
  • W przypadku stosowania pap termozgrzewalnych chronić bloczki przed bezpośrednim kontaktem z płomieniami ognia.
  • Bloczki należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z produktami zawierającymi rozpuszczalnik (np. lepik asfaltowy na zimno).
  • W kontakcie z bloczkiem można stosować dyspersyjne (wodne) produkty asfaltowe izolacji przeciwwilgociowej oraz zawierające bitumen (np. emulsja asfaltowo-kauczukowa).
  • Bloczki należy chronić przed długim oddziaływaniem promieniowania UV.

Isomur® Plus

Jako pierwsza warstwa ścian

(ocieplenie podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą/garażem od strony pomieszczenia ogrzewanego)

Ściany zewnętrzne

fot. STAHLTON 

• ściana dwuwarstwowa
• podłoga na gruncie lub strop nad
nieogrzewaną piwnicą/garażem

fot. STAHLTON 

• ściana trójwarstwowa
• podłoga na gruncie lub strop nad
nieogrzewaną piwnicą/garażem

Ściany wewnętrzne

fot. STAHLTON 

• działowa ściana konstrukcyjna
• podłoga na gruncie lub strop nad
nieogrzewaną piwnicą/garażem

fot. STAHLTON 

• lekka ściana działowa
• podłoga na gruncie lub strop nad
nieogrzewaną piwnicą/garażem

Układanie bloczków krok po kroku:

Po usunięciu zanieczyszczeń ze ścian fundamentowych (piasku, pyłu, resztek betonu, itp.) rozciągamy na całej długości papę podkładową zgrzewaną na gorąco lub samoprzylepną, uwzględniając zalecenia producenta odnośnie jej wbudowania.

fot. STAHLTON 

Bloczki ISOMUR® Plus układamy na zaprawie murarskiej geowłókniną do dołu, uwzględniając oznaczenie kierunku wbudowania na bloczku („Δ góra Δ”). Do wznoszenia ścian na bloczkach stosujemy zaprawę murarską lub cienkowarstwową w zależności od stosowanego materiału (np. cegła ceramiczna / cegła silikatowa).

fot. STAHLTON 

Dla zapewnienia poziomej powierzchni dla pozostałych warstw muru, elementy układamy z dużą dokładnością przy wykorzystaniu pomocnych narzędzi budowlanych.

fot. STAHLTON 

Bloczki ISOMUR® Plus układamy ściśle jeden do drugiego bez fugi pionowej. Ewentualne spoiny, powstałe np. na skutek przycinania, wypełniamy pianką montażową. Nadmiar zaprawy murarskiej usuwamy.

fot. STAHLTON 

Długość elementów docinanych i wbudowywanych nie może wynosić mniej niż 20cm, co odpowiada jednemu pełnemu segmentowi nośnemu. ISOMUR® Plus można przycinać za pomocą szlifierki kątowej z tarczą diamentową lub przecinarki do bloczków betonowych.

fot. STAHLTON 

Wznoszenie kolejnych warstw muru rozpoczynamy dopiero po zawiązaniu zaprawy murarskiej pod bloczkiem.

fot. STAHLTON 


Data publikacji: 2019-12-12

Podobne technologie i poradniki


08.02.2024 | Izolacje
Z radością informujemy, że prowadziliśmy do naszej...
29.01.2024 | Izolacje
Nasze płyty warstwowe ścienne z rdzeniem z...
12.09.2023 | Izolacje
SealEco jako największy producent membran elastycznych EPDM...
12.01.2023 | Izolacje
Większość życia spędzamy w pomieszczeniach. Średnio jest...
04.10.2022 | Izolacje
Ochrona klimatu i zrównoważony rozwój zyskują na...
20.09.2022 | Izolacje
Dachy zielone coraz częściej pojawiają się w...
20.09.2022 | Izolacje
Jak powinno wyglądać prawidłowe układanie WB MEMBRANY?...
20.09.2022 | Izolacje
Taras jest elementem konstrukcyjnym, który odróżnia się...
12.09.2022 | Izolacje
Kłopoty z ciągłością i terminowością dostaw materiałów,...
01.09.2022 | Izolacje
Przygotowaliśmy dla naszych klientów gotowy zestaw izolacji,...