System zagospodarowania wody deszczowej RAINEO – cena i możliwości

Wykorzystać potencjał wód opadowych

Zmiany klimatyczne prowadzą do coraz częstszych anomalii pogodowych. Mierzymy się np. z intensywnymi ulewnymi deszczami oraz gradobiciami. Świadome zarządzanie przestrzenią pozwala zniwelować część skutków takich gwałtownych zmian pogodowych, a jednocześnie wspomóc planetę. Jak to możliwe? W przypadku dużej ilości opadów warto przyjrzeć się jakie możliwości daje system zagospodarowania wody deszczowej. Dzięki niemu możliwe jest zbieranie nadmiaru wody z budynków i parkingów, oczyszczanie jej, transportowanie oraz magazynowanie na rzecz późniejszego wykorzystania. Dzięki takiemu systemowi zarządzania możemy zapobiegać lokalnym podtopieniom, a do tego wykorzystywać darmową wodę, co pozwala zmniejszyć jej zużycie oraz generuje mniej ścieków i jest tym samym przyjazne dla natury.

Cena, jaką płacimy za ocieplenie klimatu, jest coraz wyższa. Ulewy powodują bezpośrednie straty materialne, spowodowane podtopieniami budynków, co następnie sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów. W efekcie nasze domy i budynki tracą na wartości, a nas czekają kosztowne remonty.
Jednym ze sposobów na poradzenie sobie ze skutkami takich sytuacji jest inwestycja w system zagospodarowania wody deszczowej. Najlepiej sprawdza się kompleksowe rozwiązanie, takie jak system Rainero® marki Pipelife.
– Raineo® Pipelife to kompleksowy system zarządzania wodą opadową – mówi Krzysztof Jedowski z firmy Pipelife. – Na system składa się 5 różnych rozwiązań, które można dowolnie dopasowywać do potrzeb klienta, jak też je odpowiednio konfigurować.
Raineo® działa na różnych poziomach. Na powierzchni rozwiązanie umożliwia skuteczne zbieranie wody z dachów budynków, parkingów oraz innych elementów zabudowy. Zaraz pod powierzchnią system oczyszcza zebraną wodę za pomocą filtrów lub separatorów. Kolejno, nieco niżej pod ziemią odbywa się transportowanie i przekierowanie zebranej wody deszczowej. Raineo® to także system zarządzania, który pozwala na magazynowanie wody do późniejszego wykorzystania oraz pozwalający na prawidłowe zagospodarowanie jej w innym miejscu.

System zagospodarowania wody deszczowej – sposób na ulewy oraz… suszę!
Kompletny system dla wód opadowych Raineo® to rozwiązanie, które instaluje się pod powierzchnią ziemi. Jest niewidoczne oraz niezwykle skuteczne. Zebrana woda deszczowa, która jest następnie transportowana, oczyszczana i magazynowana, może być wykorzystana w dowolnym momencie, a szczególnie sprawdzi się w okresie suszy!
– System zagospodarowania wody deszczowej pozwala zebrać deszczówkę, a następnie wykorzystać ją np. do celów sanitarnych, jak też nawadniania – dodaje Krzysztof Jedowski. – Rozwiązanie sprawdzi się na posesjach z domkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi, a także przy zakładach pracy i biurach, przy parkingach, strefach ruchu drogowego, a nawet w okolicach miejskich terenów zielonych.

Sprawdzone i niezawodne
W ramach systemu wykorzystuje się szereg sprawdzonych rozwiązań.
– Dla efektywnego zbierania wody wykorzystujemy wpusty deszczowe, które kontrolują odpływ deszczówki, a także stosujemy odwodnienie liniowe, czyli kanał odpływowy, który pozwala na efektywne odprowadzanie wody na parkingach, podjazdach, a nawet drogach – wyjaśnia Krzysztof Jedowski.- Zebrana woda transportowana jest za pomocą systemu kanalizacyjnego, w którym wykorzystujemy specjalne, wytrzymałe rury, kształtki i studzienki. Dla właściwego oczyszczania zebranej wody stosujemy separatory piasku, węglowodanów oraz odpowiednie filtry. Za inflitrację i/lub retencję deszczówki odpowiadają systemy Stormbox i Stormbox II, które zapewniają przyjazną dla środowiska gospodarkę wodami opadowymi. W celu ochrony przed przepełnieniem zbiorników projektujemy przelewy awaryjne. Dla pełnego bezpieczeństwa oraz skuteczności działania systemu do zagospodarowania wody deszczowej Raineo® proponujemy specjalny zestaw pomiarowy SMART RAINEO. Jest to zaawansowany system monitoringu, który kontroluje m.in. poziom wody w zbiorniku rozsączającym lub retencyjnym i ostrzega przed ewentualnym przepełnieniem.

System zagospodarowania wody deszczowej – cena dopasowana do możliwości
– Rozwiązania, które wykorzystują wodę deszczową, powinny być dopasowane do potrzeb – dodaje Krzysztof Jedowski. – Mamy zazwyczaj do czynienia z różnymi warunkami, lokalizacjami, wymaganiami odbiorców, a także obszarami, na których system zagospodarowania deszczówki miałby działać. Dlatego też oferujemy systemowe rozwiązanie modułowe, które umożliwia elastyczne projektowanie, a tym samym bez problemu pozwoli odpowiedzieć na każde wymagania. Raineo® pozwala zbierać, filtrować i oczyszczać, infiltrować lub przetrzymywać oraz ponownie wykorzystywać albo odprowadzać wody opadowe. Inwestor ma do wyboru zastosowanie jednego systemu albo wszystkich, dlatego też cena systemu zagospodarowania deszczówki może w tym momencie również być elastyczna i dopasowana do tego, co konkretnie będzie zamawiane. To trochę jak klocki LEGO, korzystamy z tych, które są nam potrzebne.
Raineo® Pipelife oszczędza pieniądze oraz kłopoty. Co ważne, doskonale nadaje się do zainstalowania na każdym etapie – przed budową, w trakcie, a nawet jako dodatek do gotowego już istniejącego obiektu.

Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.pipelife.pl


Data publikacji: 2021-11-09

Podobne technologie i poradniki


Aktualności Onninen” to kwartalnik prezentujący bieżącą ofertę...