Specjalistyczne badania geologiczne i geotechniczne

Geolodzy od nietypowych realizacji

Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon z Katowic specjalizując się w realizacji prac m.in. z dziedziny geologii, geofizyki, wiertnictwa oraz hydrologii, wykonuje również usługi w zakresie projektowania i montowania ekranów akustycznych.

Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o. Powstało w 1988 roku. Od początku istnienia jesteśmy firmą w szeroko pojętym zakresie usług geologicznych, geo-fizycznych, górniczych, wiertniczych, budowlanych i ochrony środowiska, tak na terenie całego kraju jak i zagranicą – mówi Maria Kaczmarska, prezes firmy.

 

Pomimo tego, że specjalistyczne prace firmy Geocarbon prowadzone są na początku procesu budowlanego, jeszcze przed rozpoczęciem właściwej budowy, to mają one bezpośredni wpływ na końcowy efekt i jakość budowanych dróg, budynków itp. Szczególne znaczenie dla firm maja prace na terenie Śląska w zakresie ratowania podłoża gruntowego zdegradowanego w wyniku eksploatacji górniczej, co ma decydujący wpływ na istniejącą i planową infrastrukturę. Mamy tam do czynienia ze skomplikowaną sytuacją geologiczno – górniczą. Prace na tych obszarach polegają na wykonaniu prac, mających na celu zabezpieczenie powierzchni terenu przed powstaniem deformacji nieciągłych typu leje zapadliskowe, progi oraz nierównomierne osiadanie.

 

budowa autostrady firma geocarbon geolodzyfot. Geocarbon sp. z o.o.

 

Zadania specjalistyczne

Jednym z takich, najtrudniejszych zadań było wykonanie prac odcinku autostrady A-1 w rejonie węzła Piekary Śląskie. Tam Geocarbon na szeroką skalę prowadziło prace uzdatniające podłoże, zdegradowane płytką eksploatacją górniczą, a także prowadził prace odprężające górotwór w rejonie uskoku Radzionkowskiego metodą strzałową. 

Kolejną ciekawa realizacją było wykonanie zabezpieczenie podłoża pod prestiżowe obiekty jakie mają powstać w naszym mieście w najbliższym czasie, tj Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W pierwszej fazie wykonano na całej powierzchni terenu badania geofizyczne, które miały na celu wydzielenie obszarów anormalnych, w których występują największe pustki i strefy rozluźnień a następnie odwiercenie otworów technologicznych i zatłoczenie do napotkanych stref rozluźnień i pustek mieszaniny popiołowo – cementowo – wodnej. Zatłoczona mieszanina wiążąca uszczelnienia zeszczelinowacony górotwór i wypełnienia pustki, eliminując tym samym ryzyko wystąpienia na powierzchni zapadlisk a co za tym idzie przywraca zdegradowany górotwór do celów budowlanych. W trakcie zatłaczania mieszaniny badane są jej parametry i pobierane próby do badań wytrzymałościowych. Po zakończeniu prac uzdatniających zostały wykonane powtórnie badania geofizyczne celem wykonania analizy porównawczej. 

Prestiżowe prace prowadziła także na terenie byłego Obozu Zagłady Oświęcim-Brzezinka (zabezpieczenie komór gazowych), na terenie zespołu klasztorno – pałacowego w Rudach Raciborskich i ruin zamku Eichendorffa w Łubowicach.

Na swoim koncie przedsiębiorstwo ma również m.in. prace badawcze związane z budową szybkiej kolei łączącej Katowice z lotniskiem w Pyrzowicach, nowoczesny kompleks parkingowy przy powstającej obecnie nowej siedzibie Muzeum Śląskiego, oraz przy budowie nowego dworca kolejowego w Katowicach.

Wizytówką firmy są również prace związane z ochroną środowiska które obejmują wykonywanie rekultywacji na terenach poprzemysłowych, ekranów akustycznych w obrębie miast i osiedli oraz zabezpieczenia osuwisk zagrażających trasom komunikacyjnym.

 

bielsko przebudowa autostrady geodezja autostrada po przebudowie wyzwolenia bielskofot. Geocarbon sp. z o.o.

 

Sprzęt i kadra z górnej półki

Realizowanie tak dużych zadań często w skrajnie trudnych warunkach jest możliwe dzięki dobrze wyszkolonej i rzetelnej załodze oraz posiadaniu specjalistycznego sprzętu. W ostatnim czasie, dzięki dotacjom z Unii Europejskiej Geocarbon poczynił inwestycje w zakup specjalistycznego sprzętu. Firma nabyła nowoczesne geofizyczne aparatury, które pomogły poszerzyć ofertę oraz dodatkowe sondy geotechniczne, będące urządzeniami badającymi przesunięcia terenu. Dzięki europejskiemu dofinansowaniu zakupiono także aparaturę georadarową, która pozwala dokładnie przebadać płytkie partie na ośrodkach górotworów i aparaturę do badania elektrooporowego, która w podobny sposób jak tomograf przecina profilami i bada w pionie stan górotworu. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest zlokalizowanie wgłębnych struktur górotworu, które trudno jest wykryć tradycyjnymi metodami, np. wykrywanie starych zakrytych fundamentów, obiektów oraz zbiorników itp. Te usługi wyjątkowo sprawdzają się na etapie  inwestycji np. deweloperskich, na terenach poprzemysłowych.

– Dysponujemy kadrą pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym, niezbędnymi uprawnieniami zatwierdzeniami oraz bogatymi różnorodnym potencjale sprzętowym i własnym nowoczesnym zapleczem technicznym, co umożliwia nam realizowanie w stosunkowo krótkim terminie prac o dużym zakresie działania i wysokiej jakości. Specjalizujemy się w kompleksowym rozwiązaniu problemów, począwszy od projektów po bezpośrednie wykonawstwo, do dokumentacji końcowej – mówi Maria Kaczmarska.

 

Współpraca naukowa

Wieloletnie doświadczenia, pozwoliły firmie na uzyskanie certyfikatu Polskiego Komitetu Geotechníki. O rzetelności i profesjonalizmie firmy świadczą również referencje otrzymane od jednostek zlecających zadania. Współpraca z placówkami naukowymi, w szczególności z Akademią Górniczo-Hutnicza w Krakowie, politechniką Śląską w Gliwicach oraz Głównym Instytutem Górnictwa Uniwersytetem umożliwia nam wdrożenie nowych technologii, wymianę doświadczeń oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników.

 

Ochrona przed hałasem

Dodatkowym elementem oferty firmy Geocarbon jest wykonywanie barier akustycznych. Pomysł na realizowanie tego typu inwestycji wziął się stąd, że firma od wielu lat wykonywała pale fundamentowe, między innymi dla ekranów akustycznych. Kolejnym argumentem „za” był rosnący popyt, związany powstawaniem w Polsce coraz większej ilości dróg.

W związku z powyższym zapadła decyzja o uruchomieniu produkcji paneli akustycznych typu „zielona ściana” i paneli aluminiowych jedno dwustronnie pochłaniających. W tym celu został powołany do życia zakład produkcyjny w Obornikach. Posunięcie to pozwoliło na kompleksowa realizację związaną z ekranami akustycznymi, od projektu do końcowej realizacji.

Prace związane z projektowaniem i montowaniem ekranów dźwiękochłonnych obejmują dwa elementy: przygotowanie akustycznych wymagań dla zabezpieczenia określonego terenu lub inwestycji oraz projekt budowlany i wykonawczy dla zamawianej inwestycji. Montaż i zabudowę paneli ekranów często poprzedzają prace geotechniczne, mające na celu ich właściwe umieszczenie. Stosownie do wytycznych klienta,  wykonywane  są prace  na  fundamentach.  Efekty  prac  pozwalają określić za pomocą jakich urządzeń mogą zostać zamontowane ekrany.

 

geocarbon ekrany akustycznefot. Geocarbon sp. z o.o.

 

Patrzą w przyszłość

Geocarbon, pomimo stosunkowo niedługiej historii swej działalności, jest firmą otwartą na inwestycje, dynamicznie rozwijającą się, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom inwestorów. Obok wysoko wyspecjalizowanych pracowników z długoletnim stażem pracy, zatrudnia wielu młodych, operatywnych i ambitnych pracowników, którzy pod okiem doświadczonych fachowców, realizując zlecone prace, szybko nabrali niezbędnych umiejętności.

 

Atuty firmy to:

– wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjne – techniczna,

– kompleksowość oferowanych usług,

– własne nowoczesne zaplecze techniczne,

– terminowość i solidność wykonywanych prac,

– mobilność,

– konkurencyjne ceny.

 

Aby skontaktować sie z firmą zajrzyj na www.geocarbon.pl

 

 

41-208 Sosnowiec, ul. Kopalniana 14, woj. śląskie
tel. +48 735-020-340,


Liczba odwiedzin: 801 | Data publikacji: 2013-11-04

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.

Słowa kluczowe: geoglogia, artykuł na temat geodezji, informacje prasowe z geodezji
porozmawiaj
z ekspertem
Chcesz porozmawiać z ekspertem?
Zostaw swój numer a oddzwonimy