Budowa domu bez pozwolenia

Nowelizacja polskiego prawa budowlanego

Budowa domu bez pozwolenia i męczącej biurokracji? Przez długi czas wydawało się to niemożliwe. Teraz jednak, dzięki zmianom wprowadzonym w prawie budowlanym, stało się to rzeczywistością.

28 czerwca ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja, ułatwiająca, przede wszystkim inwestorom indywidualnym, budowę domu. Wcześniej konieczne było złożenie odpowiedniej dokumentacji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Na rozpatrzenie go i podjęcie decyzji trzeba było czekać nawet kilka lat. Obecnie wystarcza tylko zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy i uzyskanie tzw. zgody milczącej.

 

budowa domufot. Internet

 

Kiedy możesz, a kiedy nie możesz budować domu bez pozwolenia?
Jeśli chcesz rozpocząć budowę domu jednorodzinnego nie musisz ubiegać się o pozwolenie. Wystarczy, że zgłosisz w starostwie zamiar budowy.
Pozwolenie jest niepotrzebne także w przypadku budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.
Zmiana ucieszy także wszystkich, którzy planują budowę garażu, altany lub oczka wodnego do 50m². Budowa ww. obiektów również nie wymaga uzyskania pozwolenia.

Pozwolenie będzie nadal potrzebne w przypadku modernizacji domu, która zmieni jego obszar oddziaływania, np. dobudowy tarasu, przydomowego garażu czy do podwyższenia ostatniej kondygnacji domu. Jeżeli planujesz dobudowę do istniejącego już budynku, musisz starać się o pozwolenie.

 

budowa domufot. Internet

 

Jakie dokumenty są niezbędne do budowy?
Zgłaszając zamiar rozpoczęcia budowy, składasz znacznie mniej dokumentów niż przed nowelizacją.
Niezbędne jest dostarczenie projektu budowlanego. Projekt należy złożyć w czterech egzemplarzach, gdzie dwa egzemplarze są dla inwestora, jeden dla organu zatwierdzającego projekt i jeden dla organu nadzoru budowlanego.
Konieczne jest także dostarczenie informacji o obszarze oddziaływania obiektu. Będzie ona podstawą do ustalenia, czy dodatkowe remonty i prace budowlano-montażowe będą wymagały pozwolenia na budowę, czy tylko jej zgłoszenia.

Nie dołączasz już oświadczeń przedsiębiorstw sieciowych o dostawie mediów i warunkach zapewnienia przyłączy: kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych oraz odprowadzających ścieki.                                   
Nie jesteś także zobligowany do dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą gminną lub powiatową. Taki dokument trzeba będzie dostarczyć dopiero wtedy, gdy działka będzie położona przy drodze krajowej lub wojewódzkiej.                    

Dokumenty składa się w wydziale administracji architektoniczno-budowlanej we właściwym starostwie powiatowym. Urząd ma 30 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu. Jeśli tego nie zrobi – możesz przystąpić do rozpoczęcia budowy.

Zmiana jest dużym ułatwieniem dla inwestorów – minimalizuje zbędną biurokrację i skraca czas oczekiwania na decyzję. Dzięki temu spełnia się marzenie Polaków o budowie domu bez pozwolenia.

 


Data publikacji: 2016-05-24

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Zadzwoń do firmy pod numerem telefonu: 601 ... pokaż numer
Możesz też skorzystać z formularza kontatowego poniżej:

Podobne wydarzeniaSłowa kluczowe: dom bez pozwolenia, domy bez pozwoleń