Lux Arche – Pracownia Archeologiczno – ArchitektonicznaAdres firmy:
10--448 Olsztyn,
Bartosza Głowackiego 4B/3 ,
woj. warmińsko-mazurskie


Kontakt:
tel. kom. 603 326 960
Email: [email protected]

Lux Arche – Pracownia Archeologiczno – Architektoniczna

O firmie


Lux Arche – Badania archeologiczne realizowane z pasją

Pracowania Lux Arche prężnie rozwija swoją działalność od wielu lat nieustannie świadcząc najwyższej jakości usługi z zakresu badań archeologicznych i ratowniczych na terenie Gdańska oraz Olsztyna. Fundament marki stanowi wysoce wykfalifikowana kadra oraz wieloletnia specjalistyczna wiedza umożliwiająca wszechstronność działań i realizację powziętych projektów.

Szeroki wachlarz umiejętności specjalistów

Bogata oferta pracowni Lux Arche gwarantuje kompleksowe i profesjonalne przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących między innymi odwierty geologiczne pod kątem archeologicznym. Proponowana usługa przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi normami oraz najwyższą starannością zapewniając solidne wykonanie powierzonego zlecenia. Ponad to specjalizacja firmy obejmuje także działania w obszarze architektonicznej odkrywce murów i fundamentów oraz odkrywkach ścian podtynkowych wraz z sondażami w obiektach zabytkowych wykonywanych w celach archeologicznych, konserwatorskich i projektowych. W ramach realizowanych zleceń firma gwarantuje również sporządzanie wymaganych wniosków dla służb konserwatorskich bądź bezpośrednią pomoc w postaci pełnomocnika pracowni. Zakres badań Lux Arche gwarantuje rzetelne opracowanie ekspertyz wykonywanych zarówno pod kątem dendrochronologicznym, archeobotanicznym oraz archeozoologicznym zapewniając zarazem dokładny opis badań.

Kreatywność działania

Szeroka działalność pracowni Lux Arche pozwala również na tworzenie programów badań ukierunkowanych na obiekty zabytkowe oraz tereny objęte ochroną konserwatorską, umożliwiających profesjonalne spełnienie obowiązujących norm, zapewniających ochronę dawnych materialnych oraz niematerialnych dóbr dziedzictwa kultury. W śród realizowanych przez pracownię usług znajduję się również sporządzanie dokładnych opinii dotyczących stanowisk oraz obiektów archeologicznych niezbędnych dla służb konserwatorskich zarówno miejskich jak i wojewódzkich. Lux Arche oferuje także architektoniczne badania konstrukcji zabytkowych obejmujących współpracę przy działaniach remontowych z firmami budowlanymi. Przeprowadzane przez pracownię badania wykonywane na wysokim poziomie stanowią gwarancję bezpieczeństwa i precyzji zyskując tym samym coraz większe grono zaufanych kontrahentów w postaci firm konserwatorsko- budowlanych, samorządów, inwestorów prywatnych oraz osób fizycznych.

Więcej szczegółów na:

Produkty i Usługi


  • Usługi archeologiczne
  • Usługi architektoniczne

Słowa kluczowe: luxarche, lux arche, arche, lux, pracownia archeologiczna, pracownia architektoniczna, usługi archeologiczne, usługi architektoniczne