Wszystkie domy budowane na podstawie pozwoleń na budowę wydanych od początku 2014 roku muszą spełniać nowe warunki techniczne. Wprowadzono je po to, by przyszłe domy charakteryzowały się lepszą izolacyjnością cieplną oraz mniejszym zapotrzebowaniem na energię pierwotną1. Pomimo nieznacznego wzrostu kosztów inwestycji nowe domy będą bardziej opłacalne, ze względu na niższe rachunki za ogrzewanie.

Od stycznia 2014 r. obowiązują nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projektowane wg nich domy będą miały lepszą izolacyjność cieplną i mniejsze zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. Normy będą podnoszone stopniowo do 2021 roku tak, aby przygotować polski rynek i inwestorów do wynikającego z przepisów dyrektywy UE obowiązku budowania domów o niemal zerowym zużyciu energii.

Z analiz firmy ROCKWOOL wynika, że dostosowanie średniej wielkości domu do warunków technicznych przewidzianych na 2021 r. wymaga dodatkowych nakładów finansowych w wysokości ok. 35 tysięcy złotych. Jednocześnie inwestycja ta pozwoli znacznie zmniejszyć zużycie energii i zaoszczędzić każdego roku ponad tysiąc złotych. Oszczędności będą jeszcze większe, jeśli uwzględnimy wzrost cen energii.

Firma ROCKWOOL przeanalizowała dom parterowy o powierzchni 146 m2 z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej opartej na bloczkach z betonu komórkowego. Przy spełnianiu warunków technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. jego koszt budowy wynosi 303 695 zł, a roczne koszty eksploatacji 3 994 zł. Gdybyśmy uzyskali pozwolenie na budowę w 2021 r. koszt budowy wzrósłby do 339 463 zł, a koszty utrzymania zmalały do 2 980 zł.

„Wyższe nakłady początkowe wynikają z konieczności ograniczenia strat ciepła przez budynek i obniżenia zużycia energii pierwotnej do 70 kWh/m2/rok. W projekcie przewidziano więc odpowiednio grubą izolację, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła oraz kolektory słoneczne” – mówi Piotr Pawlak, Kierownik Działu Doradztwa i Specyfikacji ROCKWOOL. Zgodnie z koncepcją Trias Energetica dostosowanie projektów budynków do nowych warunków technicznych zaczyna się od ulepszenia izolacji domu oraz uwzględniania energooszczędnych okien i drzwi, a następnie weryfikowane są systemy ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nawet najbardziej nowoczesny i wydajny system instalacji nie zda egzaminu, jeśli ciepło będzie uciekać przez ściany, dach i okna.

„Koszty eksploatacji stanowią obecnie aż 84%2 wszystkich wydatków ponoszonych w czasie cyklu życia budynku. Nowe warunki techniczne są więc potrzebnym krokiem do upowszechnienia domów o niskim zapotrzebowaniu na energię” – mówi arch. Monika Kupska-Kupis z firmy VELUX, zaangażowanej w kampanię Energooszczędność w moim domu. „Aby spełnić nowe wymagania, efektywność energetyczna jest brana pod uwagę już podczas projektowania domu. Dodatkowo każdy projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać charakterystykę energetyczną, dzięki której przed rozpoczęciem budowy możemy przeanalizować poszczególne rozwiązania pod kątem zużycia energii i dokonać stosownych korekt” – dodaje. Oprócz przemyślanego projektu, kluczem do ograniczenia zużycia energii cieplnej może okazać się odpowiednie usytuowanie budynku na działce i wykorzystanie darmowej energii pochodzącej ze słońca poprzez właściwe rozmieszczenie okien w budynku.

 

Nowe warunki techniczne zostały określone tak, aby wyższe koszty poniesione na etapie budowy zwróciły się w czasie eksploatacji budynku.


Data publikacji: 2014-02-18