Przyłącza wodno-kanalizacyjne z rur tworzywowych

Jednym z najistotniejszych elementów infrastruktury technicznej każdego budynku są przyłącza wodno-kanalizacyjne. Jakość poszczególnych komponentów oraz ich trwałość ma ogromne znaczenie, bo zapewnia bezawaryjne działanie całego systemu. Szczelna i prawidłowo wykonana instalacja zapobiega zarówno przeciekom cennej wody pitnej, jak i wyciekowi ścieków do ziemi.

Jak wykonać przyłącze kanalizacji zewnętrznej?

Połączenie wewnętrznej instalacji kanalizacji ze wskazanym punktem na sieci kanalizacyjnej najlepiej wykonać za pomocą rur i kształtek kanalizacji zewnętrznej z PVC w kolorze pomarańczowym o połączeniach kielichowych z uszczelką. Do wykonania przyłączy najczęściej stosuje się rury w średnicach nominalnych 110, 160 lub 200 mm.

W zależności od wytycznych eksploatatora, głębokości posadowienia oraz przewidywanych obciążeń ruchem możliwe jest stosowanie rur o różnych parametrach. Mogą to być:

• Rury o sztywności obwodowej SN8, które sprawdzą się w przypadku standardowych posadowień od 0,8 – 6,0 m, a także przy małym przykryciu gruntem oraz przewidywanym obciążeniem ruchem ciężkim (ruch samochodów ciężarowych);

• Rury o sztywności obwodowej SN4 stosuje się do wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych w przypadku standardowych posadowień od 0,8 do 6,0 m i przy niewielkim obciążeniu ruchem (ruch samochodów osobowych);

• Rury o sztywność obwodowej SN2 będą odpowiednie w przypadku, gdy rurociąg przebiega w terenie zielonym i nie ma obciążenia ruchem.

Rury kanalizacji zewnętrznej PVC można stosować do wykonywania różnego rodzaju przyłączy kanalizacyjnych. Mogą to być przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, a także instalacje kanalizacji podposadzkowej. W ostatnim przypadku konieczne jest stosowanie rur, które w cechowaniu posiadają obszar zastosowania =UD= (możliwość stosowania pod konstrukcjami budowli) – do takich zastosowań nadają się rury o klasie sztywności obwodowej SN4 i SN8. Rury kanalizacji zewnętrznej z PVC doskonale sprawdzą się też do wykonywania podejść pod kominki wentylacyjne, do transportu wód deszczowych na terenie działki do układów zagospodarowania wód deszczowych, a także do odprowadzenia wód drenażowych ze studzienki zbiorczej do odbiornika.

W miejscach włączenia instalacji wewnętrznej do kanalizacji zewnętrznej należy stosować kształtki kielichowe: kolana, redukcje, trójniki i trójniki redukcyjne itp. W miejscach zmiany kierunku kanalizacji wykorzystuje się kolana o różnych kątach załamania. Dostępne są również tworzywowe studzienki kanalizacyjne.

Przejścia przez ławy fundamentowe oraz pod ścianami nośnymi zabezpiecza się za pomocą tulei ochronnych, które ograniczają obciążenia ścinające i w ten sposób chronią rury.

Należy również pamiętać o tym, że do prawidłowego wykonania przyłączy kanalizacyjnych, które będą trwałe, wytrzymałe na obciążenia i funkcjonalne, niezbędne jest zachowanie czystości połączeń, a także staranne zagęszczenie gruntu wokół rury.

Odgałęzienia nasadowe

Szybkie i precyzyjne podłączenie przyłącza kanalizacyjnego do czynnego kolektora ulicznego podczas budowy przykanalika umożliwiają z kolei odgałęzienia nasadowe. Stosuje się je wówczas, gdy w pobliżu miejsca włączenia przykanalika nie ma studzienki kanalizacyjnej, a przy tym średnica kanału ulicznego jest odpowiednio duża, co w praktyce oznacza kanał o średnicy powyżej DN200.

Odgałęzienia nasadowe są świetną alternatywą dla trójników kanalizacyjnych, których montaż w trakcie budowy kolektora często nie odpowiada przyszłej lokalizacji przyłącza. Połączenia wykonane za pomocą odgałęzień nasadowych są niezawodne i szczelne, a przy tym również łatwe w wykonaniu.

Jak wykonać przyłącze wodociągowe?

PVC nie jest jedynym materiałem tworzywowym, jaki wykorzystuje się w przyłączach wodociągowych. Bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem są też rury polietylenowe PEHD, które mogą występować w wersji jednowarstwowej lub wielowarstwowej.

Do wykonywania przyłączy wodociągowych najczęściej stosowane są rury o ciśnieniu nominalnym PN10, jednak wystarczającym rozwiązaniem są również rury w klasie ciśnienia PN6. Najpopularniejszą średnicą przyłącza wodociągowego dla domów jednorodzinnych są rury o średnicy DN32 (dostępne są też większe średnice). Co ważne, rury o średnicach do DN90 są dostępne w zwojach, dzięki czemu ilość połączeń można ograniczyć do niezbędnego minimum.

Jeżeli w ulicy mamy ułożony wodociąg z rur polietylenowych lub PVC, to wykonanie przyłącza wodociągowego jest bardzo proste. Do tego celu możemy wykorzystać tzw. nawiertki i odgałęzienia siodłowe. Wodociąg może pracować pod ciśnieniem i nie ma konieczności wyłączenia go z pracy.
Przejścia rurą z PEHD przez ściany fundamentowe powinny być wykonywane w tulejach ochronnych.

Prawidłowo wykonane przyłącza wodno-kanalizacyjne muszą działać niezawodnie, być trwałe i wytrzymałe. Z punktu widzenia instalatora istotne jest też, aby rury i kształtki były elastyczne i łatwo dostępne, zaś sam proces ich montażu przebiegał sprawnie i szybko. Wszystkie te zalety łączą rury i kształtki tworzywowe z PVC oraz PEHD. Właściwości tworzyw sztucznych, których efektem jest wysoka jakość rur i kształtek tworzywowych, gwarantują długoletni okres eksploatacji i niską awaryjność systemów.

Więcej o Polskim Stowarzyszeniu Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych na stronie: www.prik.pl


Data publikacji: 2022-06-30

Podobne technologie i poradniki