Usługa termowizyjna kojarzy się najczęściej ze sprawdzeniem, którędy z domu ucieka zbyt dużo ciepła. Tymczasem termowizja ma znacznie szersze zastosowania – m.in. pozwala zlokalizować straty zimna w pomieszczeniach chłodniczych, ale także sprawdzić prawidłowość procesów technologicznych i produkcyjnych oraz stan maszyn przemysłowych, w oparciu o generowane przez nie temperatury. Czy warto przeprowadzić badanie termowizyjne urządzeń w firmie i czego można się w ten sposób dowiedzieć?

Badania termowizyjne w przemyśle – do czego się przydają?

Urządzenia są przystosowane do funkcjonowania w odpowiednich warunkach i mogą ulegać awarii, jeśli z jakiegoś powodu dochodzi do przegrzania całego układu lub nawet jego poszczególnych, drobnych elementów. Regularnie przeprowadzane badanie termowizyjne pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości i dokonanie niezbędnych napraw.

Termowizja może dotyczyć również sieci elektrycznych – nieprawidłowo zaprojektowane lub źle podpięte elementy instalacji elektrycznej, również mają tendencję do przegrzewania się, co może skutkować nie tylko wybiciem prądu (zrzucenime/wyłączeniem zasilania) czy spaleniem drogich urządzeń, ale również pożarem.

W przypadku przegrzewania się maszyn, którego przyczyny nie wynikają z ich nieprawidłowego funkcjonowania, warto zastanowić się nad termowizją obiektu przemysłowego – być może winne jest umiejscowienie urządzeń – np. zbyt blisko siebie albo w miejscach, gdzie są one okresowo narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

fot. Termocent | Miejsce / place: 2, kierunek świata / direction: N, ocena / evaluation: przecieki powietrza Li1-Li4 / air leaks Li1-Li4

Co można wykryć dzięki badaniu termowizyjnemu obiektu przemysłowego?

Dzięki badaniu termowizyjnemu możliwe jest wykrycie licznych nieprawidłowości w zakresie działania maszyn, instalacji elektrycznych czy ciepłowniczych w przedsiębiorstwie. Do najczęściej diagnozowanych problemów, wymagających natychmiastowej interwencji, należą m.in. nierównomierne obciążenia prądowe w układzie, powodujące przeciążenie niektórych elementów, zwarcia i nadtapianie kabli, zbyt wysoka temperatura pracy maszyn lub ich części, a także za wysoka temperatura samych procesów w ramach produkcji czy obróbki, co może skutkować licznymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu lub wyglądzie gotowego wyrobu.

Nie bez znaczenia jest również możliwość zdiagnozowania strat ciepła w procesie produkcyjnym, jak również weryfikacja, w jakim stopniu ciepło to można odzyskać, tym samym dokonując optymalizacji energetycznej firmy. Wielu przedsiębiorców nie ma świadomości, jak dużo mogą oszczędzić, wykorzystując dostępne zasoby.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia badania termowizyjnego maszyn?

Zarówno badania termowizyjne maszyn przemysłowych, jak i badania instalacji elektrycznej, są przeprowadzane na pracujących urządzeniach. Oznacza to możliwość otrzymania pełnej diagnostyki bez przestojów w produkcji, bez konieczności ponownego ustawiania maszyn.

Dwiema podstawowymi korzyściami z przeprowadzenia badania, są efektywność oraz bezpieczeństwo. Zlokalizowanie i usunięcie wadliwych części czy dokonanie napraw instalacji, przekłada się na znacznie sprawniejsze i mniej energochłonne funkcjonowanie zakładu. Bezpieczeństwo jest tego naturalną konsekwencją – poprzez regularne kontrole, minimalizujemy ryzyko wystąpienia pożaru czy zwarcia, mogącego zagrażać zdrowiu i życiu pracowników (i oczywiście powodującego ogromne straty dla firmy).

Brak badania termowizyjnego procesów i maszyn – czym grozi?

Termowizja maszyn i procesów w firmie nie jest obowiązkowa – ale zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom już tak. Ponadto im sprawniej funkcjonujące urządzenia, tym mniejszy pobór energii i wyższa efektywność. Ponieważ część procesów musi odbywać się w określonych temperaturach (np. obróbka przez skrawanie), to termowizja pozwala również na zachowanie wysokiego poziomu jakości wyrobu.

W razie wystąpienia awarii czy pożaru spowodowanego innymi czynnikami, świadectwo przejścia kontroli termowizyjnej będzie również dowodem dla ubezpieczyciela, że przedsiębiorca dołożył wszelkich starań i nie ponosi winy za zdarzenie.


Data publikacji: 2023-09-17

Podobne technologie i poradniki