Dlaczego warto zadbać o bezpieczeństwo energetyczne oraz dywersyfikować źródła energii?

W czasach ciągłego rozwoju i coraz większego zapotrzebowania na energię elektryczną istotną kwestię odgrywa sprawa bezpieczeństwa energetycznego. Na tę kwestię składa się wiele różnych czynników które pomagają zabezpieczyć system energetyczny i zapewnić mu ciągłą i bezpieczną pracę, uwzględniając przy tym istotne czynniki wpływu na środowisko. Bezpieczeństwo energetyczne pozwala na pokrycie obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną a także na byciu przygotowanym na przyszłe zmiany oraz niespodziewane większe zapotrzebowanie.

Jedną ze składowych bezpieczeństwa energetycznego jest ciągły dostęp do źródeł energii oraz koszt jaki należy ponieść w celu ich zapewnienia. Obecnie paliwa kopalne są nie tylko źródłem energii, ale również ważnym elementem strategicznym i politycznym wielu krajów, ze względu na nierówne rozłożenie tych surowców. Dlatego istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego jest dywersyfikacja źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Energia w systemie powinna pochodzić z wielu różnych źródeł by w razie kryzysu system był w stanie stale pracować, przekłada się to również na konkrecje na rynku a co za tym idzie korzystniejsze ceny dla odbiorców.

Kolejnym czynnikiem jest kwestia ochrony środowiska która obecnie stanowi ważną sprawę w skali lokalnej jak i globalnej. Coraz to nowe dyrektywy i rozporządzenia w tej kwestii wpływają na system energetyczny wymuszając jego zmiany co należy uwzględnić w sprawach bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska wymusza ograniczenia w użytkowaniu paliw kopalnych, produkujących duże ilości gazów cieplarnianych, takich jak węgiel. Konsekwencją takich działań jest coraz większe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Dla państw, które opierają swoje bezpieczeństwo właśnie na tym surowcu stanowi to wyzwanie i potencjalną obniżkę bezpieczeństwa energetycznego.

fot. AmeriGas Polska

Większe bezpieczeństwo można uzyskać również przez modernizację i optymalizację transportu energii. Bezpieczny i pewny transport energii wymaga nowoczesnej i wydajnej infrastruktury, aby uniknąć niespodziewanych usterek, które mogą doprowadzić do przerwania stałej pracy systemu energetycznego. Dlatego istotne są modernizacje sieci elektroenergetycznej, rozsądnym jest również równomierne rozłożenie producentów energii oraz skrócenie łańcuchów transportowych, w celu ograniczenia możliwości ich przerwania.

Podsumowując, bezpieczeństwo energetyczne to szereg różnych czynników wpływających na kształt i funkcjonowanie systemu energetycznego, mające zapewnić: ciągłość dostaw energii, rozwiązania nagłych nieprzewidzianych problemów, wizję rozwoju systemu przy jednoczesnej minimalnej ingerencji w sprawy środowiskowe i społeczne. Można więc powiedzieć, że jest ważna część systemu bezpieczeństwa narodowego.

Jednym ze sposobów wypełnienia limitów emisji gazów cieplarnianych jest podnoszenie sprawności układów energetycznych, a jednym z najskuteczniejszymi metodami poprawy sprawności jest zastosowanie kogeneracji. Kogeneracja to inaczej skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej, polega to na wytwarzaniu obu tych form w jednym urządzeniu czy instalacji, zamiast w dwóch osobnych modułach. Taki układ zapewnia znaczącą poprawę sprawności a co za tym idzie oszczędności paliwa w stosunku do takich samych wartości energii otrzymywanej w dwóch osobnych układach. Przykładowo wyprodukowanie 40 jednostek energii elektrycznej w elektrowni będzie wymagało włożenia 110 jednostek paliwa, a wyprodukowanie 50 jednostek ciepła w ciepłowni wymaga dostarczenia 60 jednostek paliwa, sumarycznie więc potrzeba na to 170 jednostek paliwa. Aby otrzymać te same rezultaty wykorzystując skojarzone wytwarzanie energii, w elektrociepłowni wystarczy użycie jedynie 100 jednostek paliwa. Dzieje się to dzięki wykorzystaniu ciepła powstałego w wyniku spalania paliwa a nie traktowania go jako odpad/straty. Pozwala to również zaoszczędzić miejsce, gdyż w miejsce 2 osobnych układów instaluje się tylko jeden pełniący funkcję obu. Oba te czynniki zapewniają oszczędności oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

fot. AmeriGas Polska

Szeroki zakres paliw wykorzystywanych w układach kogeneracyjnych pozwala uniezależnić się od wielkich wytwórców energii elektrycznej i ciepła jakimi są olbrzymie elektrownie, ciepłownie i elektrociepłownie, skracając wspominany wcześniej łańcuch transportowy i umożliwiając produkcję energii elektrycznej i ciepła bezpośrednio w miejscu jego zapotrzebowania. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wielu budynków użyteczności publicznej takiej jak szpitale, pływalnie, biura czy inne miejsca w których potrzeba jest energia elektryczna i ciepła woda do celów grzewczych lub użytkowych, pracujących jako podstawowe źródła energii lub jako awaryjne źródła zasilania. Doskonałym tego przykładem takich urządzeń są układy kogeneracyjne wykorzystujące jako paliwo gaz płynny. Rozwiązania te uznawane są za ekologiczne źródła energii dzięki wysokiej sprawności. (Więcej o ofercie dostawcy gazu płynnego na stronie www.amerigas.pl)

Firma 2G posiada bogatą ofertę wyżej wspomnianych urządzeń kogeneracyjnych, dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku jest w stanie zapewnić urządzenia wysoko sprawne, wyposażone w najnowsze rozwiązania zapewniające efektywne wykorzystanie paliw gazowych. Ciągły rozwój i dostosowywanie się do rynku sprawiło, że firma jest w stanie zapewnić urządzenia o szerokim zakresie dostępnych mocy, precyzyjnie dostosowanych do zapotrzebowania.

Urządzenia pracujące na gazie wytwarzają zieloną energię elektryczną i ciepło na tysięcy gospodarstw na całym świecie, znacząco wypełniając zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło. Szereg urządzeń zainstalowanych w szpitalach czy szkołach wspiera funkcjonowanie społeczeństwa dbając o przyszłość, zdrowie i bezpieczeństwo. Z kolei urządzenia zamontowane na basenach, hotelach czy innych ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych zapewniają gościom wypoczynek i relaks.

Artykuł powstał o mikro źródłach energii oparte na LPG powstał we współpracy AmeriGas Polska oraz firmy K2 www.zawiski.com


Data publikacji: 2021-06-11

Podobne technologie i poradniki


29.02.2024 | Ogrzewanie
Podłogówka i grzejniki a oszczędne ogrzewanie Budując...
27.02.2024 | Ogrzewanie
Ze względu na rosnące koszty ogrzewania coraz...
13.01.2024 | Ogrzewanie
Nowy rok rozpoczynamy sukcesem – ELEKTRA po...
21.12.2023 | Ogrzewanie
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Pabianicach od kilku...
21.12.2023 | Ogrzewanie
W okresie świątecznym, kiedy dom wypełniony jest...
19.12.2023 | Ogrzewanie
Klub Złotego Instalatora to program lojalnościowy skierowany...
31.10.2023 | Ogrzewanie
Elektryczne urządzenia grzewcze – piece akumulacyjne, konwektory...
15.05.2023 | Ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe to obecnie obok grzejników płytowych...
19.04.2023 | Ogrzewanie
Nagrzewnice powietrza są istotnym elementem systemów wentylacyjnych...
24.10.2022 | Ogrzewanie
Jak zapewnić optymalną temperaturę w każdym pomieszczeniu...