Przemysł 4.0. Polska w czołówce Europy

Przemysł w Polsce to jedna z głównych gałęzi gospodarki. Jego istotą jest prowadzenie na dużą skalę działalności polegającej na wytworzeniu dóbr materialnych poprzez pozyskanie i przetworzenie zasobów naturalnych przy pomocy maszyn i pracy rąk ludzkich. To bardzo wymagająca gałąź gospodarki, która w dążeniu do silnej pozycji na rynku musi pokonać krętą i długą drogę. Dlatego też polski rynek przemysłowy dopiero po ponad ćwierć wieku od transformacji ustroju socjalistycznego na wolnorynkowy stał się atrakcyjnym partnerem dla wielu zachodnich firm.

Polska w czołówce Europy
Obecnie Polska zajmuje trzecie miejsce wśród europejskich państw z największym przyrostem zatrudnienia. Jest na szóstym miejscu wśród krajów UE cieszących się największą dynamiką produkcji. Przenoszenie wielu zakładów przemysłowych z takich krajów jak Wielka Brytania, Francja, Rumunia i Finlandia do Polski spowodowało, ze już w zeszłym roku dwa na trzy stanowiska pracy w przemyśle europejskim powstawały w Polsce. Najwyższą dynamikę wzrostu produkcji w Polsce zanotowano w branży metalurgicznej, produkcji urządzeń elektronicznych i wyrobów ze skóry.

 

Polska branża przemysłowa jako uzupełnienie „czarnej dziury” rynku to już przeszłość
Źródło:https://dziennikpolski24.pl/gospodarka-socjalistyczna-czyli-katastrofa-narodowa/ar/3256970

Przemysł 4.0 – przyszłość branży produkcyjnej
Wraz z coraz szybszym wzrostem oczekiwań klientów oraz presji nie zawsze przewidywalnego i ciągle zmieniającego się rynku powstał nowy trend dążący do transformacji cyfrowej sektora produkcji. Przemysł 4.0 to nowa epoka w sektorze przemysłowym, której celem jest przede wszystkim zdobycie większej wiedzy o klientach i tym samym umożliwić szybsze wprowadzenie produktów odpowiadających ich oczekiwaniom. Inwestycja w cyfryzację przemysłu może być dla wielu firm windą do sukcesu. Obecnie liderzy w branży po wprowadzeniu tego rodzaju innowacji generują nawet 50% przychody z produktów i usług sterowanych lub wzbogaconych cyfrowo. Cyfryzacja przedsiębiorstw przemysłowych może obejmować każdy etap procesu produkcyjnego – od projektowania po dystrybucję. Pracownicy dzięki rozwojowi cyfryzacji w przedsiębiorstwie mogą ścisłej współpracować i być bardziej mobilni, a dostawcy, dystrybutorzy oraz partnerzy są lepiej poinformowani i zintegrowani.

Cyfryzacja przemysłu- wyzwania i zagrożenia
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w przemyśle prócz niezwykłych możliwości, tworzy także nowe wyzwania. Coraz większa zależność producentów od cyfryzacji powoduje większą presje na działy IT od których zależy zapewnienie ciągłości biznesowej. Sam wzrost ilości danych może spowodować problemy związane z określeniem miejsca i sposobu przechowywania oraz zapewnienia im właściwej ochrony w razie jakiejkolwiek utraty danych oraz coraz bardziej podstępnych cyberataków. Każda szkoda wynikająca z przestoju informatycznego może być katastrofą dla firm produkcyjnych uzależnionych całkowicie od sprzętów, danych, aplikacji i procesów cyfrowych. Wówczas awaria w dowolnej części etapu zależnego od cyfrowych wspomagaczy może spowodować negatywne skutki w kolejnych etapach. Może też wpływać niekorzystnie na reputację przedsiębiorstwa i lojalność klientów, generując tym samym ogromne straty finansowe. Przedsiębiorstwa przemysłowe są w szczególności narażone na trudności związane z zaspakajaniem potrzeb związanych z odtwarzaniem danych. Wielu specjalistów IT ma ten problem, nie tylko w branżach przemysłowych, co jest skutkiem niedostatecznej dostępności usług. W sektorach gdzie ciągłość operacji jest jednym z najbardziej istotnych elementów, ciągłość biznesowa powinna być priorytetem. Problemem ograniczającym szybki rozwój nowoczesnych technologii przemysłowych jest także brak jednolitych standardów określających współpracę infrastruktury technicznej, która wymaga zintegrowanego oprogramowania i rozwoju, co w praktycznym znaczeniu polega na stworzeniu odpowiednich standardów dla wszystkich urządzeń, a także inteligentnego zarządzania i pomiaru ich efektów. Poważnym wyzwaniem są także luki prawne, w wielu przypadkach są duże potrzeby dostosowania przepisów regulujących obszary wykorzystywania sztucznej inteligencji oraz samo-uczących się systemów informatycznych.

Platforma Polskiego Przemysłu 4.0
W lutym 2018 roku odbyła się pierwsza konferencja Polskiej Platformy Przemysłu nt. „Kształtowaniu potencjału rynku dla Przemysłu 4.0”, organizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jej celem było uświadomienie nowych kierunków współczesnego przemysłu oraz możliwości jakie przynosi. Platforma Polskiego Przemysłu 4.0 to zrzeszenie dostawców rozwiązań technologicznych oraz ich odbiorców. Pełni ona funkcje doradczą oraz edukacyjną. Dostarcza przede wszystkim wiedzę techniczna, inicjuje przepływ doświadczeń a także wspiera przedsiębiorców w projektowaniu i wdrażaniu modeli biznesowych oraz technologicznych opartych na koncepcjach nowoczesnych produkcji. Polski przemysł jest świadomy tego, że branża produkcyjna ekspresowo zbliża się do całkowitego uzależnienia od technologii cyfrowej. Najlepszym sposobem by stawić czoło nieustannie zmieniającym się potrzebom rynku i ostrej konkurencji jest docenienie potencjału możliwości narzędzi cyfrowych, a przede wszystkim informacji jakie generują.


Data publikacji: 2018-11-30

Podobne newsy


Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. dolnośląskie
woj. mazowieckie

Słowa kluczowe: przemysł, przyszłość branży produkcyjnej