Wiązary drewniane prefabrykowane – od projektu po realizację

Prefabrykacja konstrukcji z litego drewna

– Pierwsze dwie dekady XXI wieku to renesans zastosowania drewna w budownictwie – wyjaśnia mgr inż. Wojciech Sikora, właściciel firmy SAWE, specjalizującej się w konstrukcjach drewnianych i wiązarach drewnianych prefabrykowanych. – Architekci, poszukując harmonizacji z otoczeniem i klimatem, zwrócili uwagę na naturalne materiały. Takim surowcem jest drewno, które dodatkowo charakteryzuje się korzystnym bilansem energetycznym1. Jak podaje Żurawski2 konstrukcja z drewna w całym procesie wznoszenia obiektu budowlanego jest dwukrotnie mniej energochłonna od konstrukcji stalowej.

Powszechne obecnie stosowanie konstrukcji drewnianych w obiektach budowlanych możliwe jest między innymi dzięki technologiom ich prefabrykacji.

– Są to przede wszystkim wiązary kratownicowe3 – tłumaczy właściciel firmy. – Wiązary wykonane z litego drewna łączonego za pomocą płytek kolczastych mają zastosowanie w takich obiektach jak sale sportowe, obiekty handlowe, obiekty rolnicze, hotele i restauracje, budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

----
1. Borjeesson P. Gustavson L. Greenhouse gas balances in building construction: wood versus concrete from life-cycle and forest land-use perspectives, Energy Policy 2000

2. Żurawski J. Kilka uwag o projektowaniu zrównoważonym, Zawód Architekt Dodatek Specjalny 03/2010 Zawód Architekt Warszawa 2010

3. Sikora W. Konstrukcje drewniane –nieograniczone możliwości, Nowoczesne Hale 4/2012, Katowice 2012

Konstrukcje dźwigarów dachowych

Jak doszło do powstania znanych nam w obecnej formie wiązarów prefabrykowanych drewnianych?

Tradycyjne połączenia ciesielskie na wręby, czopy, „jaskółcze ogony” i inne nie pozwalają na wykorzystanie w pełni możliwości drewna jako materiału konstrukcyjnego.

– Przede wszystkim ograniczają rozpiętość klasycznych, drewnianych więźb dachowych. W przypadku rozstawów ścian nośnych, około 12 m, np. w kościołach wykonywano dachy w ustroju podwójnego wieszara – mówi Wojciech Sikora.

Rys 1. Układ dwuwieszarowy w kościele św. Zofii w Bobowej wzmocniony wiązarami
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Rozwiązaniem dla dużych rozpiętości były tzw. bindry, czyli kratownice zbijane z desek, znane już w XVI wieku.

– W roku 1570 Andrea Palladio w swoim dziele I quattro libri dell’architettura (Cztery księgi o architekturze)4 przedstawił ilustrację mostu drewnianego kratownicowego o rozpiętości 30 m nad rzeką Cismone, w północno-wschodnich Włoszech, który był wykonany około roku 1550 – informuje Wojciech Sikora.

Rys. 3 Ilustracja mostu drewnianego kratownicowego o rozpiętości 30 m nad rzeką Cismone
Źródło: Palladio A. I quattro libri dell'architettura
----
4. Palladio, Andrea I quattro libri dell'architettura 1570 www.liberliber.it

Wzorowane na rozwiązaniach Palladio kratownice były wykorzystywane przez stulecia5,6. Do dzisiaj jeszcze w wielu projektach można spotkać tego typu rozwiązania. W projekcie z 2016 roku zaprojektowany jest wiązar deskowy.

Rys. 4 Fragment projektu konstrukcyjnego z 2016 roku wiązara deskowego
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Łączniki z kolcami od 1952 roku

Łącznikami w wiązarach drewnianych prefabrykowanych są płytki kolczaste. Kiedy pojawiły się one na rynku?

– W 1952 roku w Stanach Zjednoczonych zaczęto stosować pierwsze łączniki stalowe z kolcami – mówi Wojciech Sikora. – Technologia ta bardzo szybko rozpowszechniła się w Ameryce Północnej, a następnie w Europie i na całym świecie.

W Europie najwięcej dachów z zastosowaniem łączników stalowych z kolcami wykonuje się w krajach skandynawskich, w Anglii, we Francji i w Czechach. Pierwszy zakład prefabrykacji powstał w Polsce w 1989 roku. Obecnie jest około ośmiu dużych producentów wprasowujących rocznie ponad 50 ton płytek kolczastych, wśród nich znajduje się firma SAWE.

– Wykorzystanie płytek kolczastych w połączeniach litego drewna pozwoliło na szersze zastosowanie drewnianych konstrukcji – wyjaśnia Wojciech Sikora. – Płytka kolczasta zapewnia korzystne, równomiernie przejmowanie obciążenia poprzez łącznik z jednego elementu i przeniesienie go na stykający się z nim element drugi.

----
5. Brol J. Kubica J. Stan przed awaryjny przekrycia dachowego z drewnianymi dźwigarami Awarie Budowlane, Katedra Inżynierii Budowlanej, Politechnika Śląska 2017
6. Mączyński D. Drewniana, historyczna konstrukcja dachowa – ważnym źródłem informacji naukowej. Lubuskie Materiały Konserwatorskie, Zielona Góra 2017

Grubość i wielkość płytki łączącej w wiązarach drewnianych prefabrykowanych, a co za tym idzie ilość kolców (odmiany gwoździ), ich długość i przekrój są podstawowymi danymi do obliczeń konstrukcyjnych połączeń. Nie zawsze projektanci rozumieją ideę takich połączeń. Przykładem błędów w projektowaniu może być rozwiązanie, w którym „docina się” płytki do kształtu węzła, m.in. także w połączeniu krzyżowym prętów.

Rys. 5. Błędny projekt wiązara kratowego, w którym przewidziano docinanie płytek kolczastych
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

– Obecnie standardowo produkowane wiązary na płytki kolczaste mogą mieć rozpiętość do 30 m – całkowicie naturalnie, bez podpór pośrednich – mówi Wojciech Sikora. – Z kolei w przypadku dachu łukowego może to być nawet do 35 m. Nie ma również ograniczeń kąta nachylenia dachu oraz stworzenia przestrzeni w poddaszu. Przykładami mogą być: dach mansardowy i dach z poddaszem użytkowym. W obiektach magazynowych, inwentarskich i innych stosuje się wiązary nożycowe.

Rys. 6. Hala ramowa 23x 56 m Lalin 
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Rys. 7 Konstrukcja dachu 22 m z suwnicą 
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Rys. 8 Dach mansardowy Kraków
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Rys. 10 Dach z wiązarów z poddaszem użytkowym
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Rys. 10 Wiązar nożycowy 18 m 
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Projektowanie wiązarów kratownicowych

Podstawową cechą oraz ogromną zaletą wiązarów drewnianych prefabrykowanych są prawidłowo wykonane obliczenia konstrukcyjne.

– Do obliczeń konstrukcji kratownic z drewna litego łączonego za pomocą płytek kolczastych wykorzystuje się specjalistyczne programy komputerowe np. RoofCon/TrusCon – Pamir dla płytek MITEK – mówi Wojciech Sikora. – Obliczenia są wykonywane zgodnie z normami: PN-EN 1995-1-1:20107 ,PN-EN 1991-1-1:20048 PN-EN 1991-1-3:20059, PN-EN 1991-1-4:200810 wraz z załącznikami krajowymi. W dynamiczny sposób możemy przesuwać, usuwać, dodawać wiązary, kreować przestrzeń poddasza. Po każdej zmianie program aktualizuje obliczenia, wskazując jakie jest wytężenie w pasach i krzyżulcach, gdzie jest np. przekroczone wytężenie, ugięcie, czy za mała podpora. Automatycznie optymalizując dobiera przekrój tarcicy, rodzaj i wymiar oraz położenie płytki kolczastej. Rolą konstruktora jest analiza konstrukcji. Wygenerowane są obliczenia i wykresy w każdej kombinacji obciążeń oraz niezbędne informacje, takie jak jej rozmiary, klasa wytrzymałości tarcicy, rodzaj oraz rozmiar i położenie płytek kolczastych.

Rys. 14 Siły osiowe kombinacja stałe + śnieg
Źródło: opracowanie własne
----
7. PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1-1: Postanowienia ogólne Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków, PKN 2010

8. PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1-1: Postanowienia ogólne Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków, PKN 2010

9. PN-EN 1991-3 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-3: Oddziaływania ogólne Obciążenie śniegiem, PKN 2015

10. PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru, PKN 2010

11. PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi. PKN 2010

Wiązary drewniane prefabrykowane – produkcja

Cały proces produkcji wiązarów drewnianych prefabrykowanych w firmie SAWE jest zgodny z normą PN EN 14250: 201011.

Po projektowaniu następuje czas na produkcję. Otrzymane z programu rysunki produkcyjne są wysyłane w formie plików CNC na piłę, na prasę oraz do projekcji laserowej.

Rys. 15 Fragment listy cięć SAWE
Źródło: opracowanie własne

– Uprzednio docięte deski są poddawane impregnacji zanurzeniowo w wannach lub ciśnieniowo preparatami solnymi przeciw: ogniowo, grzybom, owadom i biokorozji – mówi Wojciech Sikora. – Kolejnym etapem produkcji jest łączenie dociętych pasów i krzyżulców płytkami kolczastymi.

Najczęściej stosuje się płytki kolczaste z blachy ocynkowanej:

• GNA-20 grubość blachy 1 mm długość kolca 8 mm,
• T-150 grubość blachy 1,5 mm długość kolca 15 mm,
• M-14 grubość blachy 2 mm długość kolca 20 mm.

Do wprasowywania używa się prasy o nacisku 25-50 ton. Mogą to być prasy typu „C” i prasy stołowe. Stanowiska prasowania na prasach typu „C” składają się ze specjalnych przestawnych stolików, które są mocowane do stalowej podłogi za pomocą magnesów. Stoliki układa się do kształtu wiązara i pod węzłami. Zamocowane na nich ograniczniki stabilizują położenie elementów wiązara drewnianego prefabrykowanego i pozwalają na zachowanie powtarzalności wykonania kolejnych egzemplarzy.

Rys. 16 Płytki kolczaste MITEK Fot. W Sikora
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Rys. 17 Prasa typ „C”
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

– Pracujemy na prasach stołowych, których stoły są zamocowane na stałe do posadzki – mówi Wojciech Sikora. – Układa się na nich elementy wiązara drewnianego prefabrykowanego. Są one stabilizowane przez ograniczniki, które ustawia się ręcznie lub automatycznie. Przesuwający się most ze stemplem wprasowuje płytki. Cały ten proces może być sterowany ręcznie lub wykonywany automatycznie. W tym przypadku po wprowadzeniu plików z położeniem płytek stempel wybiera sobie optymalny sposób wprasowywania.

Rys. 18 Prasa stołowa o nacisku 50 ton
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Projekcja laserowa na stołach roboczych wyświetla kształt wiązara z położeniem krzyżulców i płytek kolczastych.

Na rysunkach warsztatowych wygenerowanych przez program pokazane są: położenia elementów (pasów i krzyżulców), ich oznaczenie, położenie łączników, typ oraz rozmiar łącznika.

Rys. 19 Rysunek położenia płytki kolczastej
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Tak przygotowane konstrukcje są transportowane na budowę. Dachy o dużej rozpiętości wykonywane są w kilku częściach i zespalane na budowie za pomocą płytek połówkowych lub płytkami kolczastymi za pomocą pras mobilnych.

Rys. 20 Transport wiązarów
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Szybki montaż

Montaż wiązarów drewnianych prefabrykowanych musi przebiegać zgodnie z wytycznymi i rysunkami montażowymi.

– Dla usztywnienia całej konstrukcji dachu montowane są wiązary zespolone stężeniami kratowymi – wyjaśnia właściciel firmy. – Wiązary o dużej rozpiętości montuje się za pomocą specjalnych trawersów do ich podnoszenia lub dwóch dźwigów. Ma to zasadnicze znaczenie ze względu na wiotkość wiązarów w kierunku poprzecznym. Podczas montażu przybija się stężenia stałe i tymczasowe, które stabilizują całą konstrukcję. Czas montażu jest krótki. Ważnym elementem mającym wpływ na jakość montażu jest dokładność wykonania wieńca lub ułożenia murłaty (wiązarów nie można „podcinać”). Powtarzalność wiązarów, ich dokładność wykonania ułatwia kolejne prace – przybijanie łat, wykonanie pokrycia.

Rys. 21 Montaż hali ramowej za pomocą dwóch dźwigów
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Doświadczenie, profesjonalizm, nowoczesność

Historia firmy SAWE, produkującej drewniane konstrukcje oraz wiązary drewniane prefabrykowane sięga 1983 roku. Na początku zakład stolarski produkował materiały wykończeniowe dla budownictwa, ale już w 1991 roku SAWE wybudowało pierwszy dom szkieletowy w technologii popularnie zwanej „kanadyjską”.

Rys. 5.8 Pierwszy dom szkieletowy w Rzeszowie 1991 rok 
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

– Skandynawska technologia budownictwa drewnianego pojawiła się w latach 90. – wspomina Wojciech Sikora. – Różniła się ona od tej stosowanej w Ameryce Północnej, między innymi rozwiązaniem konstrukcji ścian szkieletowych. We wszystkich ścianach nośnych pod oczepem znajduje się deska nadprożowa. Konstrukcją dachu wykonana jest z wiązarów z drewna litego łączonego za pomocą płytek kolczastych.

Rys. 5.9 Montaż prefabrykowanych domów w technologii szwedzkiej 1997 rok.
Źródło: SAWE Wojciech Sikora

Od tego czasu firma SAWE nieustanie się rozwija. Obecnie oferuje prefabrykowane konstrukcje drewniane na hale o dużych rozpiętościach, domy mieszkalne, a także budynki poddawane renowacjom. Specjalistyczna wiedza oraz zaawansowana technicznie produkcja gwarantują bezpieczne konstrukcje najwyższej jakości.

– Nasza firma zlokalizowana jest na podkarpaciu, ale działamy także na terenie województwa lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, jak również w całej Polsce – mówi Wojciech Sikora.

Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.sawe.pl

36-047 Niechobrz, Niechobrz 923, woj. podkarpackie
tel. + 48 17 87 18 146,

Najczęściej popełniane błędy przy wybieraniu okien

Zakup okien – wbrew pozorom – wcale nie jest łatwym zakupem. Gdyby chodziło tylko o wybór tego, co widać, a więc głównie kształtu, wielkości i koloru okna, sprawa byłaby prosta, ale te trzy cechy to dopiero czubek góry lodowej. Jak wynika z naszych obserwacji, klienci często zapominają o różnych opcjach i parametrach okien lub nie mają nawet świadomości ich istnienia. Zdarza się również, że traktują okno jako całość, nie wyobrażając sobie, że poszczególne jego komponenty można dopasować odpowiednio do potrzeb czy określonych warunków. – Tomasz Grabka, doradca klienta OknoPlus

Okien nigdy nie kupuj „w komplecie”

Zadziwiająco wiele osób pierwszy raz zamawiających okna do domu ma przekonanie, że kupuje się je „w kompletach” albo że w każdym otworze okiennym montuje się takie same okna. To błąd. Można oczywiście zamówić do całego domu produkty z tej samej linii, ale nie jest to obowiązkowe i zazwyczaj jest także nieoptymalne.

Dobrym przykładem są tutaj choćby najprostsze okna przeznaczone do niewielkich pomieszczeń gospodarczych vs wymagające konstrukcje okienne XXL łączące salon z tarasem. O ile w pierwszym przypadku wystarczą zazwyczaj ekonomiczne rozwiązania PVC z odpowiednim zabezpieczeniem antywłamaniowym i kolorem dobranym do innych okien, o tyle przesuwne drzwi tarasowe i wielkogabarytowe przeszklenie główne domu może potrzebować na przykład mocnej konstrukcji z aluminium, innowacyjnych okuć zapewniających lekką obsługę okna, niskoemisyjnego szkła, bardzo dobrych parametrów termoizolacyjnych itd. Każde okno w domu wymaga czegoś innego i tym należy się kierować, a nie „kompletowaniem”.

Dobieraj okno do pomieszczenia i do otoczenia

Ci, którzy nawet mają świadomość faktu, iż okna dobiera się do pomieszczenia (inne właściwości okien niezbędne są bowiem w kuchni czy łazience, inne w pokoju dziecięcym), czasami zapominają z kolei o tym, że dobiera się je także odpowiednio do otoczenia. To błąd. Okno znajduje się na granicy wnętrza i zewnętrza – musi być dostosowane zarówno do tego, co dzieje się w środku, jak i wokół domu. Kilka przykładów…

Zamawiając okno do kuchni, trzeba zwrócić uwagę na to, jakie możliwości wentylacyjne zapewnia dany produkt, bo jest to pomieszczenie, w którym szczególnie ważna jest odpowiednia cyrkulacja powietrza, a nie wszyscy o tym pamiętają. To błąd. OknoPlus poleca w tym zakresie produkty wyposażone w okucie Comfort z opcją wietrzenia szczelinowego. Gdy wybiera się okno do łazienki, oprócz wentylacji warto pomyśleć także o prywatności. Klienci głowią się nad niewygodnymi rozwiązaniami. To błąd, skoro można mieć obecnie okna ze sterowaną elektrycznie przeziernością szyb. Kupując okno do pokoju dziecka, zapomina się często o podstawach bezpieczeństwa. To błąd niewybaczalny. Trzeba tu okien nietłukących się i takich, których maluch samowolnie nie otworzy, oraz które nie zatrzasną się przypadkiem, gdy będą uchylone. OknoPlus poleca okna z hartowaną szybą SAFEkids, wspomniane już okucie Comfort i klamkę z kluczykiem.

W drugiej grupie „pomyłek” jest nieuwzględnianie otoczenia przy wyborze okna. Można nie zwracać uwagi na dźwiękoszczelność zamawianych konstrukcji, jeśli dom stoi na odludziu, a wokół słychać tylko śpiew ptaków. W każdym innym przypadku to błąd. Dlaczego – skoro można – nie zapewnić sonie w domu błogiej ciszy, gdy mieszka się w głośnej okolicy. OknoPlus poleca tutaj produkty z szybami SILENCEcity lub SILENECEair. To propozycje, które potrafią wyciszyć nie tylko ruchliwą ulicę za oknem, ale radzą sobie również akustycznie z pobliskim lotniskiem.

Pamiętaj, że nie tylko okna PVC są ciepłe

Dość powszechnym jest przekonanie klientów, że okna plastikowe są cieplejsze niż metalowe. To nieprawda. Jeśli więc komuś zależy na oknach ciepłych i energooszczędnych, wcale nie musi ograniczać swojego wyboru do plastików. To błąd. Parametry izolacyjne okien aluminiowych dorównują bowiem, a niekiedy nawet przewyższają „osiągi” PVC.

Dla przykładu… W ofercie OknoPlus jest plastikowe okno SwissForm Activ (6-komorowy profil z trzyszybowym pakietem) o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U = 0,7 W/m2K i aluminiowe okno Reveal z parametrem U = 0,68 W/m2K. Oba produkty są energooszczędne.

Uwierz, duże okna to duże oszczędności

Choć duży format okien podoba się w zasadzie każdemu, nie każdy chce się na niego zdecydować między innymi w obawie o nieprzyjemne uczucie chłodu we wnętrzu zimą i większe straty ciepła lub odwrotnie – ze strachu o zbytnie przegrzewanie się pomieszczenia latem. To znowu błąd. W zależności od tego, czy ktoś jest ciepłolubny czy wręcz przeciwnie, dzięki doborowi odpowiedniego pakietu szybowego do wielkoformatowego okna, może z łatwością uzyskać pożądane przez siebie warunki w domu – bez rezygnowania z modnego, designerskiego rozwiązania.

OknoPlus doradza w takiej sytuacji multifunkcyjne szyby grzewcze w dużych przeszkleniach w domu albo okna z szybami selektywnymi (Cool-Lite lub SunCool), które niwelują efekt przegrzewania się pomieszczenia, a w chłodne dni redukują straty energii. Nie trzeba się ograniczać w swoich wizjach okien, bo wielkoformatowe konstrukcje wiele dziś mogą. Duża tafla szkła (zwłaszcza, jeśli jest to – najlepsze obecnie na rynku – szkło Eclaz) to więcej światła w domu i mniejsze rachunki za prąd. To także łatwiejsze pozyskiwanie energii słonecznej i oszczędności na ogrzewaniu – szczególnie, jeśli takie przeszklenie znajduje się od strony południowej lub południowo-zachodniej.

Nie ucz się na błędach – nie warto ich popełniać

Lepiej od razu skorzystać z fachowej porady. Nie każdy musi znać się na wszystkim i orientować w branżowych nowościach czy innowacjach dostępnych na rynku. Decyzyjne pułapki czyhające na klientów wybierających okna do domu są jak najbardziej do uniknięcia. Trzeba tylko szczerze rozmawiać z doradcą – mówi Tomasz Grabka. To nie tylko sprzedawca okien. To osoba, która pomyśli o tym wszystkim, o czym zapomni pomyśleć kupujący, to ktoś, kto wie, jak „skomponować” dane okno, aby dokładnie odpowiadało potrzebom domowników, charakterowi pomieszczenia i wymaganiom otoczenia.

30-444 Kraków - Libertów, ul. Zgodna 55, woj. mazowieckie
tel. 12 27 75 700,

Jest zima, porozmawiajmy o ogrodach zimowych…

Gdy klienci pytają nas, czy warto, zdecydowanie doradzamy budowę zimowego ogrodu, który doskonale służy de facto przez cały rok. Kiedyś tego typu przybudówki kojarzyły się głównie z kłopotem. Zwykłe, przeszklone werandy były duszne latem, a zimą wychładzały dom. Stanowiły jego słaby punkt w kontekście bezpieczeństwa antywłamaniowego, problematyczne było też ich czyszczenie i trwałość. Dzisiaj w zasadzie nie buduje się takich oranżerii. Całoroczne zimowe ogrody mają zupełnie inne właściwości. – Ewa Gasparska, OknoPlus

Duża dowolność architektoniczna

Ogrody zimowe dostępne w ofercie OknoPlus to pełna dowolność w zakresie wielkości i kształtu budowli. Konstruuje się je na bazie nowoczesnych, aluminiowych profili, które dają nieograniczone możliwości architektoniczne i zapewniają dodatkowo termoizolacyjność na odpowiednim poziomie. Atrakcyjnie wyglądają zarówno ogrody z dachem jedno-, jak i wielospadowym. Nie trzeba się też mocno ograniczać, jeśli chodzi o metraż takiego pomieszczenia. Najczęściej stawia się ogrody od kilkunastu do trzydziestu metrów kwadratowych. Z powodzeniem służą one więc między innymi za jadalnię czy niezwykle oryginalny salon, stając się często sercem domu. Konstrukcja ogrodu zimowego, która cieszy się obecnie sporym zainteresowaniem, uatrakcyjnia każdą bez wyjątku bryłę budynku, czyniąc go bardziej rozłożystym, oryginalnym i ekskluzywnym.

Więcej światła w domu i lepszy bilans cieplny

Całoroczne ogrody zimowe to szansa na zwielokrotnienie ilości naturalnego światła w domu i możliwość korzystania z jego dobroczynnego oddziaływania na organizm w znacznie większym stopniu niż wtedy, gdy zamiast całego przeszklonego pomieszczenia jest tylko przeszklona ściana od strony ogrodu. Szklany dach pozwala na wiele więcej. Zimą i jesienią, gdy najmocniej odczuwa się brak światła słonecznego, można sobie to rekompensować, spędzając czas w „przeszklonym pokoju” i chłonąc tam upragnione promienie słońca. To jednak nie wszystko – zbudowany z odpowiedniego rodzaju niskoemisyjnego szkła zimowy ogród potrafi także pozyskiwać ciepło słoneczne i oddawać tę energię do wnętrza, co w oczywisty sposób poprawia bilans cieplny domu. Pomieszczenie takie może być oczywiście również ogrzewane. Aby nie zaburzać go aranżacyjnie grzejnikami, wiele osób decyduje się na szkło grzewcze. Takie rozwiązanie to podwójna korzyść – we wnętrzu jest ciepło, na na dachu nie zalega śnieg, a szklane ściany nigdy nie są skute lodem.

Konstrukcja „samoobsługowa” i samoczyszcząca

Wielu fanów zimowych ogrodów obawia się o to, że konstrukcje tego typu wymagają zbyt wiele pracy. Nic bardziej mylnego! Aluminiowe profile nie potrzebują konserwacji, a szkło, z którego tworzy się takie przybudówki pokrywane jest specjalną powłoką samoczyszczącą. To nie są szyby, na których po pierwszym deszczu zostają brzydkie ślady i zacieki. To powierzchnia, która nie wymaga ciągłego czyszczenia, ponieważ z zewnątrz czyści się sama. Nie należy się również przejmować odśnieżaniem konstrukcji. Śnieg w ogóle nie musi na niej zalegać dzięki ogrzewanym szybom.

A co z ogrodem zimowym latem?

Pytają niektórzy… No cóż – w upalne dni można go otworzyć (często w budowlach tego typu stosuje się duże konstrukcje przesuwne, które latem z ogrodu zimowego czynią przewiewny taras). Jeśli taka opcja komuś nie odpowiada, przeszklone ściany można przysłonić przed słońcem żaluzjami lub skorzystać z właściwości szkła selektywnego, które skutecznie chroni takie wnętrze przed przegrzewaniem.

Na wschodzie, zachodzie czy może od południa?

To, gdzie najlepiej postawić całoroczny ogród zimowy, zależy przede wszystkim od jego przeznaczenia i tego, na jakich warunkach w takim wnętrzu najbardziej zależy domownikom. Ogród wschodni to oczywiście dużo światła i jednocześnie brak problemów z przegrzewaniem, bo przedpołudniowe słońce operuje znacznie słabiej, niż popołudniowe. Zachodni jest jasny i ciepły, południowy słoneczny i gorący. W dwóch ostatnich przypadkach warto więc zastanowić się nad odpowiednim zacienieniem ogrodu w upalne lato i stosowną wentylacją.

30-444 Kraków - Libertów, ul. Zgodna 55, woj. mazowieckie
tel. 12 27 75 700,

Ogrodzenia gabionowe – cena z montażem we własnym zakresie jest atrakcyjniejsza

Rola ogrodzenia dla każdego inwestora jest oczywista: ma ono skutecznie zabezpieczyć posesję przed intruzami, zapewnić mieszkańcom poczucie komfortu i osłonić przed ciekawskimi spojrzeniami z zewnątrz. Choć funkcja ta jest przede wszystkim praktyczna, to dla wielu z nas bardzo istotny jest również design, tym bardziej, że to właśnie ogrodzenie jest elementem widocznym na pierwszy rzut oka, będąc wizytówką nieruchomości. Wybierając ogrodzenia z koszy gabionowych inwestor może mieć pewność, że spełnią one wszystkie te wymagania równocześnie. I nawet jeśli cena ogrodzeń gabionowych jest wyższa niż np. ogrodzeń z siatki (które są najtańszym z możliwych wariantów), to jednak atuty tych pierwszych sprawiają, że warto w nie zainwestować.

Możliwość stosowania różnych wypełnień koszy – w tym również materiałów pochodzących z odzysku – to ukłon w stronę tych, którzy nie boją się eksperymentować z formą, a zarazem dążą do racjonalnego wykorzystywania dostępnych materiałów.

fot. WADO

Równie istotne są inne kwestie użytkowe. Ogrodzenia gabionowe zapewniają właścicielom posesji dużo prywatności, a ponadto skutecznie odgradzają od hałasu z zewnątrz, pełniąc funkcję ekranu akustycznego. Z tego względu świetnie sprawdzą się w lokalizacjach, gdzie duże natężenie ruchu generuje spory hałas.

Ogrodzenia gabionowe – cena, którą warto zapłacić

Jeszcze do niedawna gabiony bardziej kojarzone były z budownictwem drogowym, gdzie wykorzystywano je np. jako umocnienia skarp, zboczy i nasypów. Z czasem jednak ich potencjał dostrzegły inne branże, a kosze gabionowe wypełnione kamieniami, drewnem lub szkłem zaczęły pojawiać się w parkach, na miejskich placach czy wokół prywatnych nieruchomości.

– Zwłaszcza ostatnia z możliwości, czyli ogrodzenia gabionowe, otworzyły ogromne możliwości projektowe, stając się alternatywą dla tradycyjnych ogrodzeń – mówi Waldemar Kawecki z firmy Wado, która jest producentem ogrodzeń gabionowych, małej architektury gabionowej, a także ogrodzeń panelowych, mebli ogrodowych i rusztowań.

fot. WADO

Dla wielu inwestorów jednym z istotniejszych argumentów przemawiających za wyborem danego typu ogrodzenia jest cena. Ogrodzenia gabionowe, choć droższe od najprostszych konstrukcji (np. z siatek czy paneli), w ostatecznym rozrachunku wypadają bardzo korzystnie. Jak to możliwe?

– Otóż za podstawę ogrodzeń gabionowych służą kosze, wykonywane z siatki ocynkowanej ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Tak solidny materiał nie wymaga konserwacji i jest wysoce odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne – opady, ekspozycję na słońce, wysokie i niskie temperatury. W praktyce oznacza to, że koszt eksploatacji ogrodzenia gabionowego jest zdecydowanie niższy niż np. ogrodzenia z drewna, które bez konserwacji szybko ulegnie zniszczeniu. Jeśli dodać do tego nieprzeciętną trwałość koszy gabionowych to okazuje się, że w dłuższej perspektywie cena ogrodzenia gabionowego nie jest wysoka, bo nie trzeba wydawać pieniędzy na środki zabezpieczające czy ekipę, która przeprowadzi niezbędne prace – mówi Waldemar Kawecki.

fot. WADO

W firmie Wado ogrodzenia gabionowe powstają na podstawie projektu od klienta, który może być wykonany przez projektanta lub odręcznie. Dzięki temu, że oferowane kosze przeznaczone są do samodzielnego montażu, cena ogrodzenia gabionowego jest bardzo atrakcyjna, bo odpadają koszty robocizny.

– Oferujemy zestawy, które są nieskomplikowane w montażu. W ich skład wchodzą siatki gabionowe z ceownika o wymiarach 20 x 8 x 1,8 mm oraz pręta o średnicy 4,8 mm, 2 słupki stabilizujące o wymiarach 60 x 40 mm, komplet śrub nierdzewnych oraz elementy łączące – mówi Waldemar Kawecki.

Na życzenie klienta możliwe jest również wykonanie bramy, furtki, zabudowy koszy na śmieci oraz elementów małej architektury (ławeczki, klomby, murki itp.). Tak rozbudowane możliwości pozwalają zagospodarować przestrzeń wokół domu elementami, które będą nie tylko efektowne i trwałe, ale także spójne wzorniczo.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.wado.net.pl

42-280 Częstochowa, ul. Wileńska 21, woj. śląskie
tel. +48 502 785 288,

Projekty mieszkań Gdańsk, kompleksowe remonty

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie musi oznaczać kłopotów związanych z remontami i inwestycjami budowlanymi. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że zarówno ustalanie szczegółów z ekipą budowlaną, jak też załatwianie formalności, a także zakupy materiałów wykończeniowych są prawdziwym wyzwaniem, z pomocą przychodzą wykwalifikowani specjaliści, którzy zajmują się kompleksowymi remontami. W Gdańsku doskonałą sławę w tej dziedzinie posiada firma Szymański Wnętrza (Prace Budowlane i Towarzyszące Marian Szymański). Trójmiejski wykonawca zajmuje się zarówno przygotowaniem projektów mieszkań w Gdańsku i okolicach, jak też szeregiem prac z zakresu budowy i remontu.

fot. Prace Budowlane i Towarzyszące Szymański

– To właśnie kompleksowe remonty, przeprowadzone od „A” do „Z” sprawiają, że zleceń na inwestycje budowlane ciągle przybywa – informuje Joanna Gostkowska-Białek, architekt, współpracująca z firmą Szymański Wnętrza z Gdańska. – Niezależnie czy projektujemy mieszkanie od zera, czy też wyposażamy i dekorujemy biura, rozumiemy potrzebę naszych zleceniodawców, którzy chcą zrealizować swoje plany zgodnie z terminami i dlatego właśnie pomagamy im w ich realizacji. Czas pandemii jest trudny dla wszystkich, ale nie może to oznaczać wstrzymania wszystkich budów, inwestycji oraz planów – i tu z pomocą przychodzimy my!

fot. Prace Budowlane i Towarzyszące Szymański

Projekty mieszkań, kompleksowe remonty – Gdańsk i okolice

Firma Prace Budowlane i Towarzyszące Marian Szymański obecna jest na polskim rynku już od ponad 20 lat. Przedsiębiorstwo obsługuje zarówno odbiorców instytucjonalnych, jak też prywatnych – od projektów mieszkań po kompleksowe remonty, nie tylko w Gdańsku.

– Na przestrzeni lat firma Szymański Wnętrza wykonała szereg usług dla klientów z całego trójmiasta – mówi Joanna Gostkowska-Białek. – Warto tu wspomnieć chociażby prace wykonane w budynkach gdańskiego BGŻ, BIG gdyńskiego Prokom Park, siedziby TAN-VIET w Łęgowie, licznych apartamentów, gabinetów lekarskich, kosmetycznych itp. na terenie całego Trójmiasta.

fot. Prace Budowlane i Towarzyszące Szymański

Chociaż siedziba firmy mieści się w Gdańsku, ekipa firmy jest niezwykle mobilna oraz bez problemu i w szybkim czasie reaguje na pojawiające się potrzeby zleceniodawców z różnych zakątków Trójmiasta.

fot. Prace Budowlane i Towarzyszące Szymański

– Mobilność oraz nowoczesne technologie pozwalają nam przygotowywać ciekawe projekty mieszkań szybko i nawet całkowicie zdalnie, a do tego nadzorować i przeprowadzać terminowe kompleksowe remonty – dodaje Joanna Gostkowska-Białek. – W obecnych czasach klientowi bardzo zależy na czasie, a pojawiające się obostrzenia, restrykcje, a do tego zwyczajne, codzienne problemy sprawiają, że terminowe realizacje mogą przysporzyć o ból głowy. Naszym celem jest ułatwienie tego procesu i wzięcie całej odpowiedzialności na siebie. Nasz klient może zająć się swoim biznesem albo zwyczajnie wypoczywać, kiedy my wykonamy wszystkie zlecone prace – od elektryki, poprzez glazurowanie, aż na dobraniu odpowiednich tekstyliów kończąc!

fot. Prace Budowlane i Towarzyszące Szymański

Terminowość oraz jakość nawet w trudnych czasach

Wysoka jakość oferowanych usług budowalnych wiąże się z zastosowaniem przez firmę nowoczesnych technologii. Solidne i rzetelne przedsiębiorstwo może poszczycić się terminowością, nawet w tych trudnych czasach. Warto wspomnieć o długim i bogatym doświadczeniu firmy Szymański Wnętrza, co pozwala dziś realizować zlecenia szybko, dokładnie i na miarę potrzeb odbiorcy.

– Dialog jest zdecydowanie podstawą, niezależnie czy zgłasza się do nas firma z gotowym projektem mieszkania, czy też prosi o przygotowanie pełnej oferty od zera – mówi Joanna Gostkowska-Białek. – Dokładnie słuchamy potrzeb, dyskutujemy o propozycjach, a po zaakceptowaniu wszelkich detali, przeprowadzamy usługi kompleksowych remontów na terenie Gdańska i okolic. Od czasu rozpoczęcia pandemii, wypracowaliśmy specjalne procedury, które umożliwiają nam na profesjonalną obsługę klienta bez potrzeby bezpośredniego kontaktu. To nasze know-how pozwala nam na coraz szybszą oraz lepszą pracę, nawet w tych trudnych czasach, związanych z wirusem.

fot. Prace Budowlane i Towarzyszące Szymański

Pełna gama usług

Szymański Wnętrza to firma zajmująca się pełną gamą usług budowlano-remontowo-wykończeniowych.
– Oferujemy projekty mieszkań, biur, firm, gabinetów, od projektów ogólnych po bardzo szczegółowe, włącznie z dodatkami tekstylnymi – informuje Joanna Gostkowska-Białek. – Z zakresu wykończeni i remontów – kompleksowo: od stawiania ścianek działowych, budowy sufitów podwieszanych, usług elektrycznych, hydraulicznych, aż po prace tynkarskie. Oczywiście nie można zapomnieć o glazurze, terakocie, malowaniu, panelach ściennych, podłogowych i tapetach! Dokonujemy zakupów materiałów wykończeniowych w renomowanych hurtowniach w Gdańsku.

fot. Prace Budowlane i Towarzyszące Szymański

Owocna współpraca wykonawcy i architekta

Kompleksowość remontu i całej inwestycji jest potwierdzona nadzorem inwestorskim lub autorskim wykwalifikowanych współpracowników firmy.

– To właśnie ścisła i szczegółowa współpraca wykonawcy remontu i architekta sprawia, że taka realizacja jest w ogóle możliwa – wyjaśnia architekt. – Przeprowadzamy nadzór inwestorski, wszystko odbywa się zgodnie z regulacjami, przepisami oraz życzeniami klienta. Od projektu mieszkania, domu i firmy aż po przekazanie kluczy, które także może odbyć się bez bezpośredniego kontaktu! Nasz klient może przekazać nam zlecenie, a następnie wprowadzić się do gotowego wnętrza. Wielu mieszkańców Gdańska i okolic jest zachwyconych taką możliwością i mówią, że jest to niezwykle pomocne, nie tylko w czasach covidu!

fot. Prace Budowlane i Towarzyszące Szymański

Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.szymanski-wnetrza.pl

Jak zrobić studnię głębinową?

Podstawowymi materiałami niezbędnymi do wykonania studni głębinowej są rury studzienne, studzienka rewizyjna do strefy przemarzania oraz głowice studzienne. Dobierając te komponenty należy zwrócić uwagę nie tylko na ich cenę, tym bardziej, że na rynku nie brakuje tanich produktów z rynków azjatyckich, których jakość pozostawia sporo do życzenia. Pamiętajmy, że studnia ma zaopatrzyć gospodarstwo domowe w wodę – również pitną, warto więc zadbać o to, aby wybrane produkty posiadały także niezbędne atesty i certyfikaty, które pozwolą na bezpieczne korzystanie z zasobów wody.

Jak zrobić studnię głębinową – krok pierwszy: właściwe rury

– Jednym z błędów popełnianych podczas wykonywania studni głębinowej jest stosowanie rur, nie spełniających wymogów technicznych. Nieodpowiedzialne jest wykorzystywanie rur kanalizacyjnych, do wykonania studni, ze względu na ich wytrzymałość, jakość materiału oraz możliwość układania tylko w poziomie. Nie mają one również odpowiednich dopuszczeń/atestów do wody pitnej. Stosowanie rur kanalizacyjnych lub o cienkich ściankach (optymalna grubość to 5-6mm), może doprowadzić do zakleszczenia pompy, a w efekcie – do utraty studni i konieczności wykonania nowego odwiertu studziennego – mówi Gabriel Rozmus z firmy Leonarczyk.

Dobierając rury niezbędne do tego, aby zrobić studnię głębinową, warto uwzględnić także inne kwestie związane z budową. Takie rury powinny być skręcane  bezkielichowo, co pozwala łatwo wprowadzić je do otworu studziennego oraz umożliwia dokładne wykonanie obsypki wokół rury studziennej. Muszą być także szczelne, odporne na działanie sił zewnętrznych, ściskanie, odkształcanie. Takie parametry zapewni wysokiej klasy tworzywo użyte w procesie produkcyjnym. Zabezpieczy ono przed odkształcaniem, a ponadto umożliwi swobodny montaż i demontaż pompy.

Warto też pamiętać, aby odpowiednio dobrać średnicę rur – nie powinna być ona mniejsza niż fi125 mm, co zagwarantuje kompatybilność ze wszystkimi pompami do 4 cali. Oczywiści rury o mniejszych średnicach będą tańsze, jednak znacznie ograniczą wybór pasującej pompy, co w dalszej perspektywie może narazić inwestora na znaczne wydatki.

Krok drugi – studzienka rewizyjna i akcesoria

Odpowiadając sobie na pytanie o to, jak zrobić studnię głębinową, należy też zadbać o odpowiedni dobór studni rewizyjnej. Właściwy wybór zapewni dostęp do rury studziennej, a tym samym umożliwi sprawny montaż i ewentualny demontaż pompy, akcesoriów potrzebnych do jej zabudowy, urządzeń pomiarowych i sterowników do pompy. Jednocześnie rolą studni rewizyjnej jest też zabezpieczenie powyższych urządzeń i instalacji wodnej przed zamarzaniem, dlatego powinna być ona wykonana z komorowego tworzywa PCV. W odróżnieniu od studni z kręgów betonowych, takie tworzywo eliminuje niepożądane zjawisko skraplania się wody na ścianach studni.

fot. Leonarczyk | Sterownik pompy

– Podczas wykonywania studni głębinowej należy też zwrócić uwagę na to, aby była ona zabezpieczona od góry pokrywą i miała odpowiednie wymiary. Jej minimalna wysokość w strefie przemarzania to 1,3 m, a średnica – 0,8 m. Średnica hermetycznego otworu na rurę studzienną musi być równa wymiarom tej rury, a w bocznych ściankach powinny znajdować się minimum 3 otwory (fi 32/40/50 w zależności od wydajności pompy) – dwa z nich przeznaczone są na odpływ instalacji wodnej, jeden – na doprowadzenie instalacji elektrycznej do pompy – wyjaśnia Gabriel Rozmus.

Aby zrobić studnię głębinową, oprócz rur studziennych i studzienki rewizyjnej niezbędne są też akcesoria, takie jak głowice studzienne wykonane ze stali nierdzewnej, które są odporne na korozję, a ponadto wytrzymałe mechanicznie i szczelne.

fot. Leonarczyk | Głowica studzienna

Wyposażenie studni głębinowej

Wysokiej jakości komponenty użyte do wykonania studni głębinowej przełożą się na jej bezawaryjną pracę i długą żywotność. To samo dotyczy elementów stanowiących wyposażenie studni, a więc pomp, urządzeń sterująco-zabezpieczających i zbiorników.

Pierwsze z wymienionych elementów wyposażenia powinny być dopasowane do średnicy rur studziennych. W przypadku średnicy fi 100 maksymalna średnica pompy to 3,0-3,5 cala. W przypadku wyboru takich rur – tańszych, które mają średnice mniejsze niż fi 125 mm, należy jednak liczyć się z tym, że bardzo ograniczy to możliwość wyboru pompy – poza produktami z Chin pozostaną tylko bardzo drogie pompy europejskich dostawców. Średnice rur fi 125/160 ,dają o wiele większe możliwości dopasowania pompy do rury i budżetu inwestora – do wyboru są różne rodzaje pomp 4-calowych produkowanych w Europie i oferowanych w przystępnych cenach, które cieszą się renomą i uznaniem – np. urządzenia włoskiej firmy Panelli, PM.

– Prawie wszystkie pompy są wykonane ze stali nierdzewnej. Silniki zabudowane w pompach mają napięcie 230 lub 400 V. Przy napięciu 400V stosujemy kable o cieńszych przekrojach, ale 4-żyłowe. Silniki pompowe o napięciu 230V mają kabel 3-żyłowy i mogą być chłodzone olejem lub wodą z kondensatorem zabudowanym w silniku albo w skrzynce rozruchowej na powierzchni. W ostatniej sytuacji – gdy kondensator jest zabudowany w skrzynce na powierzchni – cena zestawu pompowego jest wyższa, bo kabel do pompy 1-fazowej musi być 4-żyłowy, a do tego dochodzi koszt skrzynki rozruchowej z kondensatorem. Warto przy tym podkreślić, że wysoka jakość stosowanych obecnie kondensatorów prawie w 100% wyklucza ryzyko awarii – mówi Gabriel Rozmus.

fot. Leonarczyk | Zestaw pompowy

Wybierając osprzęt do wyposażenia studni głębinowej nie opłaca się inwestować w najtańsze wyroby niewiadomego pochodzenia, ale wybierać renomowanych dostawców, obecnych na rynku od wielu lat i udzielających na swoje produkty gwarancji. Prym wiodą tu europejscy dostawcy, jak np. hiszpański producent urządzeń sterowniczych do pomp – firma Coelbo. Rozbudowana gama urządzeń zaspokoi bardzo różnorodne potrzeby – znajdziemy tu np. falowniki 1- i 3-fazowe, przepływowe, jak również tylko oczujnikowane, które do eksploatacji potrzebuję małego zbiornika (np. 8-12 litrów). Sprawdzą się one wszędzie tam, gdzie w miejscu wykonywania studni głębinowej brak przestrzeni na duże zbiorniki, a ich dodatkowym atutem są niskie koszty eksploatacji. Coelbo produkuje również sterowniki  do tańszych rozwiązań technicznych, które w pełni zabezpieczają pompę, sterując układem pompowym wyposażonym w zbiorniki o większych parametrach np. 60-450 l.

fot. Leonarczyk | Falownik z czujnikiem

Elementem niezbędnym funkcjonowania każdego systemu sterującego pompą głębinową są też zbiorniki. Dostępne są one w różnych pojemnościach – od 2 do 450 litrów. Dobierając ten element warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, m.in. na to, w jakiej technologii są wykonane, z jakiego materiału, czy przyłącza są wykonane ze stali nierdzewnej, oraz czy miejsce podłączenia jest wprasowane czy za pomocą flanszy.

– Dużą zaletą jest też brak konieczności uzupełniania powietrza w zbiorniku oraz brak bezpośredniego kontaktu wody ze stalową obudową. Jednym z najbardziej uznanych dostawców zbiorników, które łączą wymienione cechy, jest amerykańska firma GWS. Zbiorniki tego producenta nie roszą się-na zewnętrznych ściankach obudowy nie skrapla się woda. Zastosowane materiały oraz innowacyjne rozwiązania sprawiają, że GWS udziela na zbiorniki 5 lat gwarancji – mówi Gabriel Rozmus.

fot. Leonarczyk | Obudowy zbiorników.

W naszym kraju robi się dużo studni głębinowych – nie tylko w miejscach, w których nie ma przyłącza wodociągowego. Coraz więcej inwestorów decyduje się na uniezależnienie od wodociągów z powodów ekonomicznych, szukając sposobu na odciążenie domowego budżetu. Rosnącej popularności studni głębinowych towarzyszy jeszcze jedno zjawisko – mianowicie powstaje coraz więcej firm świadczących usługę wykonywania studni głębinowych.

fot. Leonarczyk

– Nasza oferta kierowana jest właśnie do nich – firm wiercących, hurtowni zaopatrujących firmy wiercące, do przedsiębiorstw zajmujących się nawadnianiem i sklepów instalacyjnych. Zaopatrywać mogą się u nas również osoby, które zleciły usługę wykonania studni głębinowej firmie, jednak muszą jeszcze uzbroić studnię w niezbędny sprzęt. Obecnie około 80% sprzętu do wykonania i uruchomienia studni pochodzi z Chin, a jego jakość jest adekwatna do ceny. My oferujemy rozwiązania renomowanych producentów europejskich i amerykańskich, którzy są obecni na rynku od lat. Dzięki temu zaopatrujący się u nas klienci mogą mieć pewność, że otrzymują wyroby najwyższej klasy, na które udzielana jest wieloletnia gwarancja – podsumowuje Gabriel Rozmus.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.leonarczyk.pl

32-620 Brzeszcze, ul. Mickiewicza 2, woj. małopolskie
tel. 32 737 38 78,, 662 276 435,

Nowoczesne żyrandole wiszące do salonu, kuchni oraz inne lampy

Rozmieszczenie i dobranie oświetlenia jest kluczowe, zarówno dla wyglądu pomieszczenia, jak też komfortu jego użytkowników. Ogromna oferta różnego rodzaju lamp daje obecnie nieograniczone pole manewru.

– Mnogość wariantów oświetlenia to niekończące się możliwości, a to stanowi ogromną wartość, zarówno dla architekta, już na etapie projektu dużej inwestycji, jak też dowolnego klienta indywidualnego, który remontuje i urządza swój dom – mówi Paulina Ciekot z firmy LYSNE, produkującej oświetlenie na terenie naszego kraju. – Na przestrzeni minionych lat mieliśmy do czynienia z wielokrotną zmianą mody, a także sposobów produkcji lamp. Dziś możemy swobodnie wybierać zarówno w zakresie designu, zastosowanych materiałów, jak też formy.

fot. LYSNE

Klasyczne i nowoczesne żyrandole wiszące do salonu, kuchni, czy też jadalni dostępne są teraz w setkach opcji. Niedawno dołączyły do nich niezwykle popularne w obecnych czasach plafony, a ofertę wiszących lamp uzupełniają znane i cenione kinkiety ścienne. Do tego nie możemy zapominać o lampach stojących podłogowych, czy też na biurko.

fot. LYSNE

Urządź się po swojemu!

Czy istnieją ogólne zasady odnośnie doboru oświetlenia? – Wiele punktów światła, różnorodne ich natężenie i rozmieszczenie oraz ciekawe oprawy potrafią całkowicie zmienić wygląd każdego wnętrza – od prywatnego, przez komercyjne, aż do przestrzeni publicznych – wyjaśnia Paulina Ciekot. – Tak naprawdę w przypadku projektowania oświetlenia nie można mówić o sztywnych i odgórnie narzuconych zasadach. Nie zapominajmy jednak o tym, że piękne i oryginalne lampy są nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim mają być funkcjonalnym źródłem światła. Jeśli chcemy postawić na jedną lampę, upewnijmy się, że jej wielkość dopasowana będzie do powierzchni pomieszczenia i dostarczone światło będzie wystarczające. Dla przykładu, niektóre nowoczesne żyrandole wiszące do salonu pozwalają zastosować kilka źródeł światła w jednej oprawie. Jeżeli jednak mówimy o niewielkim pokoju dziecięcym, w którym dodatkowo zastosowana będzie lampka nocna i biurkowa, wtedy możemy wybrać nieco lżejszy optycznie i mniejszy abażur, np. na plafonie. Znane nam są ciekawe i nastrojowe aranżacje małych sypialni, w których kinkiety stanowią jedyne źródło światła – z uwagi na przeznaczenie pomieszczenia taka ilość światła jest tu całkowicie wystarczająca.

fot. LYSNE

Nowoczesne żyrandole wiszące do salonu w wielu odsłonach

Jednymi z najbardziej popularnych i znanych już od wieku opraw świetlnych są żyrandole. Mają one bogatą historię i przechodziły wiele zmian na przestrzeni wieków. Chociaż kojarzą się z ciężką i przytłaczającą ornamentyką, dziś można mówić o zdecydowanie odświeżonej ich formie.

fot. LYSNE

– Nowoczesne żyrandole wiszące do salonu, jadalni, kuchni, hotelu, restauracji czy biura cechują się zdecydowanie lżejszą stylistyką w porównaniu do ich średniowiecznych przodków, a jednocześnie niezmiennie wprowadzają do wnętrz elegancję i dostojność – mówi Paulina Ciekot. – Oferujemy pełen przekrój modeli, zarówno pod kątem wielkości i kształtu abażura, aż po możliwość regulacji długości przewodu, jednak pytani o radę, najczęściej polecamy żyrandole do wnętrz o wysokości sufitu nie mniej niż 2,5 metra. Zbyt duży żyrandol może przytłoczyć wnętrze, dlatego warto go dobrać rozważnie. Kolejną ważną informacją będzie miejsce jego zawieszenia, a dokładnie – co się będzie pod nim znajdować. Jeżeli jest to duży stół jadalniany to otrzymamy doskonały efekt wizualny i nastrojowe oświetlenie do rodzinnych posiłków, ale tak duża lampa na długim przewodzie może być problemem np. w kąciku bibliotecznym z wysokimi pólkami albo gdy zainstalowana będzie zbyt blisko drzwi do tarasu. Dużą popularnością cieszą się ostatnio żyrandole na ruchomym ramieniu, które pozwalają wygodnie zmieniać położenie lampy i źródło światła.

fot. LYSNE

Plafon dla mniejszych pomieszczeń

Najważniejszą różnicą pomiędzy klasycznymi i nowoczesnymi żyrandolami wiszącymi do salonów oraz plafonami jest długość przewodu.

fot. LYSNE

– Plafony skonstruowane są w taki sposób, aby zainstalować je bezpośrednio pod sufitem – tłumaczy Paulina Ciekot. – Niesie to za sobą szereg zalet. Po pierwsze: punkt świetlny znajduje się w najwyższym możliwym miejscu w pomieszczeniu, dając ładne i pełne oświetlenie. Takie rozwiązanie znacznie oszczędza miejsce i świetnie nadaje się do małych pomieszczeń albo wtedy, kiedy lampa ma być zainstalowana w ciągu komunikacyjnym, niedaleko wysokich szaf, garderób, wejścia na strych. Plafon jest optycznie lżejszy niż żyrandol, ale dzięki mnogości opcji kolorystycznych i designerskich potrafi równie wspaniale dekorować wnętrze. Nasze plafony, podobnie jak żyrandole, mogą mieć kilka źródeł światła i abażury o różnorodnej średnicy, aż do 1 metra! Montuje się je na stopce, na listwie albo jako przylegające do sufitu. Co ciekawe, w tym przypadku także możemy skorzystać z opcji regulowanego ramienia.

fot. LYSNE

Kinkiet dla prawdziwego nastroju

Kolejną opcją z zakresu oświetlenia wiszącego, jest kinkiet ścienny.  – Kinkiety to lampy, które montowane są na ścianie – mówi Paulina Ciekot. – Dają one mniejsze i subtelniejsze światło, często stosowane są w parach, np. po obu stronach łóżka w sypialni i hotelu, albo jako liczne punkty świetlne np. w kawiarniach, bibliotekach czy też galeriach. W odróżnieniu od dużego, nowoczesnego żyrandola wiszącego do salonu, kinkiety można instalować praktycznie dowolnie – obok ulubionego fotelu w kąciku czytelniczym, w korytarzu, nad schodami, a nawet w spiżarni. Możliwość instalacji na ścianie otwiera dodatkowe możliwości, szczególnie w pomieszczeniach o nietypowym kształcie albo aranżacji, gdzie ciężko jest znaleźć jeden centralny punkt, w którym zawisłaby lampa. Kinkiety mogą być dodatkowo regulowane w zakresie prawo-lewo, ale także bez problemu zmienimy kąt padania światła. Niektóre z naszych kinkietów posiadają również dodatkowy panel LED, dzięki czemu dostarczają doskonałe punktowe oświetlenie, np. do czytania. Ważną cechą użytkową kinkietów są ich włączniki, znajdujące się w obudowie. Dzięki temu mamy możliwość regulacji światła na wyciągnięcie ręki.

fot. LYSNE

Niekończące się możliwości

Mnogość wzorów, styli, wielkości i rodzajów oferowanych przez firmę LYSNE lamp sprawia, że doskonale sprawdzają się one w pomieszczeniach prywatnych i komercyjnych, o dowolnym stylu.

fot. LYSNE

– Wszystkie produkowane przez nas lampy cechują się wyjątkowym designem i starannością wykonania – informuje Paulina Ciekot. – Niezależnie czy jest to stylowy kinkiet, industrialny plafon, czy też nowoczesny żyrandol wiszący do salonu, oferujemy ogromny zakres możliwości wzorniczych i wielkości naszych lamp. Do tej pory nasze wyroby znalazły zastosowanie w pięknych aranżacjach w różnorodnych stylach, od nowoczesnego, przez industrialny, glamour, klasyczny, rustykalny, aż po skandynawski. Nasze abażury występują w różnych kształtach: walec, stożek, diament, tuba, kwadrat i prostokąt i dostępne są w średnicach od poniżej 20 cm aż do 100 cm. Ich kolory odpowiadają na aktualne trendy aranżacyjne. Znaleźć tu można zarówno dekory drewnopodobne, pełne kolory oraz odcienie złota. Oferujemy także mnogość kształtów i kolory stelaży. Jesteśmy ekspertem w swojej dziedzinie i z przyjemnością doradzamy naszym klientom na etapie wyboru odpowiedniego oświetlenia.

Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.lysne.pl

42-218 Częstochowa, ul. Szajnowicza - Iwanowa 55 lokal 3, woj. śląskie
tel. +48 798 747 891,

Ocieplanie poddasza pianką – cena, opinie, technologie

Technologie i opinie – ocieplanie poddasza pianką PUR lub wełną skalną (granulat)

Stając przed wyborem rodzaju izolacji dachu, poddasza, stropu czy elewacji, warto skorzystać ze wsparcia ekspertów. Grupy CELS oferuje profesjonalne doradztwo i wizję lokalną każdej inwestycji. Indywidualna analiza technologiczna pozwala bowiem najefektywniej weryfikować powszechne opinie. Ocieplanie poddasza pianką otwartokomórkową to inwestycja w materiał lekki, trwały i wolny od szkodliwych środków chemicznych. Przy mniejszej od wełny objętości, oferuje skuteczniejszą izolację cieplną (niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda to cieńsza warstwa niezbędnej izolacji i niższa cena) oraz wysoką przyczepność do ocieplanej powierzchni, co może okazać się istotne przy remoncie starych drewnianych dachów lub blaszanych powierzchni hal czy budynków inwentarskich. Ocieplanie poddasza pianką PUR to także zabezpieczenie przed kondensacją pary wodnej (paraprzepuszczalność), a w związku z tym mniejsze ryzyko rozwinięcia się grzybów lub pleśni w strefie dachowej. Lekkość samego tworzywa (połączenie izocyjanianu i poliolu) sprawia, że pianka nie obciąża dodatkowo samej konstrukcji budynku, a aplikacja natryskowa powoduje, że pianka skutecznie i szczelnie pokryje każdy milimetr powierzchni.

fot. CELS Mariusz Butkiewicz

Podstawowa zaleta wełny skalnej to jej ognioodporność (dla granulatu Rockwool jest to klasa niepalności A1). Wysoka gęstość materiału przekłada się z kolei na skuteczną izolację akustyczną, obok podstawowej funkcji termoizolacji. Przy podobnej do pianki wartości współczynnika przewodzenia ciepła oraz paraprzepuszczalności, wełna w opinii licznych ekspertów, jest materiałem o zbliżonej efektywności, co pianka. Należy jednak pamiętać, że wełna. ma wyższy stopień narażenia na nasiąknie wilgocią i jest cięższa.

Analizując opinie o ocieplaniu poddasza pianką lub wełną, warto wziąć pod uwagę również standardy produkcji samego materiału oferowanego przez dystrybutorów. Grupa CELS współpracuje wyłącznie z liderami nowoczesnych technologii ociepleń budynków. W zakresie ocieplania poddasza pianką PUR jest certyfikowanym wykonawcą termoizolacji produktami marki Soudal, a w przypadku ociepleń wełną skalną korzysta z asortymentu marki Rockwool. Tysiące realizacji oraz opinie klientów potwierdzają solidność producentów i wysoką jakość materiałów, co w połączeniu z szybkim i profesjonalnym wykonawstwem ze strony specjalistów CELS, gwarantuje wybór najkorzystniejszej formy ocieplenia, w kontekście ceny, jakości i komfortu użytkowania na lata (dożywotnia gwarancja na realizacje ociepleń pianką Soudal).

fot. CELS Mariusz Butkiewicz

Ocieplanie poddasza pianką – cena krok po kroku

Koszt ocieplenia poddasza pianką PUR zależny jest od wielu parametrów, charakteryzujących indywidualnie każdą inwestycję, dlatego eksperci CELS oferują w ramach usługi bezpłatną wizję lokalną w celu zebrania pomiarów, zapoznania się ze specyfiką konstrukcji budynku do ociepleń oraz opracowania pełnej wyceny poziomu złożoności poszczególnych prac i ilości niezbędnych materiałów. Sprawdzając ceny ocieplania poddasza pianką, warto zanalizować oszczędności energii, które dzięki niej będą generowane w danym pomieszczeniu. Zważywszy na fakt, że około ⅓ całego ciepła ucieka górą, przez dachy i poddasza, inwestycja w skuteczną i szczelną izolację termiczną tej kondygnacji zwróci się bardzo szybko.

fot. CELS Mariusz Butkiewicz

Jednym z najistotniejszych aspektów ceny ocieplenia jest charakterystyka struktury obiektu. Aplikacja piany PUR na dużych, prostych powierzchniach wymaga mniejszego nakładu pracy i niż na skosach czy załamaniach. Konstrukcja decyduje także o możliwej do zastosowania grubości warstwy piany. Zgodnie z opiniami ekspertów, powszechnie stosowana grubość to 15cm, ale do ociepleń poddasza pianką, gdy pozwala na to konstrukcja, aplikuje się także grubości 18cm czy 20cm. Przy dachach skośnych, gdzie stosuje się piankę otwartokomórkową o wyższej cenie, ale też większej trwałości, koszt całkowity będzie inny niż przy dachach płaskich z pianką zamkniętokomórkową lub budynkach przemysłowych, których po dociepleniu nie trzeba wykańczać i dodatkowo aranżować. Wartością amortyzującą cenę ocieplania poddasza pianą, przy skosach w budynkach mieszkalnych, jest niewątpliwie możliwość późniejszej adaptacji pomieszczenia jako dodatkowej przestrzeni użytkowej – pokoju, salonu, schowka, bawialni.

fot. CELS Mariusz Butkiewicz

Kolejnym parametrem wartym uwagi, obok kwestii oszczędności energetycznych oraz struktury budynku, są kwestie samej technologii. Ocieplanie poddasza pianką to jednorazowy koszt ponoszony na wiele lat użytkowania budynku w komforcie termicznym. Piana poliuretanowa jest wytrzymałym materiałem, nie wymaga napraw lub cyklicznej wymiany zużytych czy kruszących się fragmentów. W cenie ocieplania poddasza pianką zawiera się też niezbędny sprzęt specjalistyczny do jej aplikacji oraz praca specjalistów. Ze względu na właściwości piany, specyfikę urządzeń do montażu i bezpieczeństwo, nie rekomenduje się dokonywania termoizolacji bez wsparcia przeszkolonych fachowców. Jednocześnie warto zaznaczyć, że izolacja pianą jest to proces bardzo szybki, średni czas aplikacji powierzchni 100m2 zajmuje kilka godzin, dlatego koszt robocizny jest niższy niż przy wyborze innej formy ocieplania.

Centrum ociepleń Grupy CELS

Omówione powyżej aspekty i zalety termoizolacji pianą PUR sprawiają, że ocieplanie poddasza pianką poliuretanowa jest jedną z najbardziej popularnych i cieszących się pozytywnymi opiniami usług świadczonych przez ekspertów Grupy CELS. Ale w portfolio firmy są także oferty dodatkowe, realizowane w ramach Centrum Ociepleń Grupy CELS w Ożarowie Mazowieckim.

fot. CELS Mariusz Butkiewicz

Jedną z nich jest opcja wypożyczenia maszyny do samodzielnego ocieplania budynków wełną skalną. Szybkie i efektywne wdmuchiwania wełny gwarantuje maszyna ROCKSTER 3 marki Rockwool. To mobilny sprzęt o małej wadze i wymiarach, działający w standardowym napięciu 230V. Cena usługi obejmuje także instruktaż obsługi sprzętu, a klienci zaopatrujący się w wełnę z magazynów Centrum Ociepleń CELS, maszynę do aplikacji granulatu mogą wypożyczyć gratis. Opinie o ocieplaniu poddasza pianką PUR i wełną skalną z granulatu zależą w dużej mierze od jakości samego materiału, dlatego Grupa CELS oferuje w sprzedaży hurtowej i detalicznej najnowocześniejszy produkt wełny skalnej z rolki w granulacie Rockwool Granrock Super, dostępny w magazynach Centrum Ociepleń w Ożarowie Mazowieckim.

fot. CELS Mariusz Butkiewicz

Współpraca z Grupą CELS to korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań w zakresie termoizolacji, dostępnych w dobrych cenach, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i inwestorów biznesowych z branży budowlanej. Profesjonalne ocieplanie budynków dla wymagających to dewiza firmy, sprawdzona w ponad dziesięcioletnim doświadczeniu w branży.

Ze szczegółową ofertą producenta w zakresie ocieplania poddasza pianką PUR, wraz z poradnikami i katalogami produktów, można zapoznać się na stronie www.cels.pl.

16-400 Suwałki, ul. Bakałarzewska 21, woj. podlaskie
tel. + 48 87 565 34 83, +48 533 200 197 | +48 570 580 100 ,

Płyty drogowe z tworzywa sztucznego ROAD SYSTEM

Czym są i gdzie stosować płyty drogowe z tworzywa sztucznego?

Płyty drogowe ROAD SYSTEM od geoPRODUCT to wysokiej jakości płyty z mocnego i wytrzymałego polietylenu o dużej gęstości, rekomendowane do utwardzania różnego rodzaju trudnych nawierzchni, budowy obszarów przejściowego magazynowania oraz wytyczania stabilnych dróg czy traktów tymczasowych. Sprawny montaż i demontaż umożliwiają łatwe przenoszenie płyt oraz tworzenie dowolnych konstrukcji niezbędnych do aktualnych potrzeb inwestycji. Materiał użyty do produkcji płyt drogowych z tworzywa sztucznego ROAD SYSTEM pochodzi w 100% z recyklingu, jest przyjazny środowisku, dzięki czemu płyty można stosować w obszarach ochrony ekologicznej, a także podlega wielokrotnemu użyciu (nadaje się do ponownego recyklingu). Nowatorska konstrukcja i optymalnie zaprojektowane wymiary płyt drogowych z tworzywa sztucznego od geoPRODUCT pozwalają na szeroki wachlarz zastosowań płyt.

fot. geoPRODUCT

ROAD SYSTEM sprawdzi się jako stabilizator nawierzchni dla ruchu kołowego na placach budowy, placach tymczasowego składowania, a także jako droga dojazdowa do centrów logistycznych, hal produkcyjnych, magazynów. Zapewnienie optymalnej przyczepności i bezkolizyjnej pracy ciężkiego sprzętu transportowego nie wyczerpuje zastosowań produktu. Płyty drogowe ROAD SYSTEM mogą pełnić rolę tymczasowego lotniska dla helikopterów i innych pojazdów specjalistycznych, placów postojowych dla samochodów osobowych, czy dojazdu do garażu przy domach jednorodzinnych na czas ich budowy. Inny wariant zastosowania ROAD SYSTEM to organizacja ruchu pieszego. Płyty drogowe z tworzywa sztucznego wytyczają wygodne i bezpieczne ścieżki piesze, służą do utwardzania sypkiej czy mokrej nawierzchni plaż, trawników, placów pod miejsca festynowe i imprezy plenerowe. Wymiary płyt umożliwiają użycie ich jako nawierzchni pod imprezy sportowe, widowiska, akcje kulturalne czy rekreacyjne. Warto pamiętać, że na drogach tymczasowych budowanych w oparciu o ROAD SYSTEM obowiązuje limit prędkości pojazdów do 10km/h.

fot. geoPRODUCT

Płyta drogowa – wymiary i inne parametry ROAD SYSTEM

Płyty drogowe z tworzywa sztucznego od geoPRODUCT dostępne są w dwóch wariantach wytrzymałości. ROAD SYSTEM 125 to płyty drogowe o wymiarach 1200×1800 mm, grubości 12,5 mm, wadze 27 kg i odporności na obciążenie do 45 ton. Zalecane są dla ruchu pieszego oraz aut osobowych. Dla większych ciężarów producent opracował także opcję ROAD SYSTEM 200. Wymiary płyt drogowych w tym wariancie są takie same 1200×1800 mm, ale różnią się grubością – 20 mm, wagą – 37 kg oraz przede wszystkim wytrzymałością na obciążenia. ROAD SYSTEM 200 przyjmie siłę nacisku do 72 ton przy założeniu, że obciążenie całej płyty jest równomierne, a utwardzone podłoże jest suche. Ten model polecany jest szczególnie dla dróg wjazdowych na budowę, do pracy ciężkiego sprzętu budowlanego.

fot. geoPRODUCT

Płyty drogowe z tworzywa sztucznego od geoPRODUCT spełniają normę PN-EN 1991:2004 w zakresie wytrzymałości na obciążenie ruchem dla dróg klasy G. Konstrukcję wykonano tak, by gwarantowała uniwersalność zastosowań. Dwustronne płyty drogowe ROAD SYSTEM mogą pełnić rolę wielorakich nawierzchni dla ruchu pieszego lub kołowego, dzięki różnorodnym wymiarom specjalistycznych wypustek antypoślizgowych. Dziesięciomilimetrowe wypustki w płytach przeznaczonych dla ruchu kołowego gwarantują wysoką przyczepność oraz eliminują problem gromadzącego się błota.

fot. geoPRODUCT

Płyty drogowe ROAD SYSTEM są łatwe w pielęgnacji. Podstawowe czyszczenie z pyłów, piasków i innych zanieczyszczeń można realizować przy pomocy myjek ciśnieniowych i węży ogrodowych. Zimowe odśnieżanie także nie jest bardzo czasochłonne. Przy okresowej pielęgnacji płyt warto zwrócić uwagę na stan techniczny łączników. Cykliczny przegląd elementów znacznie wydłuża czas użytkowania płyt drogowych z tworzywa sztucznego. Obok licznych funkcjonalności płyty ROAD SYSTEM mają estetyczny wygląd (w sprzedaży warianty kolorystyczne szary i czarny), a wymiary produktu umożliwiają ich efektywne wykorzystanie.

fot. geoPRODUCT

Montaż i zalety płyt drogowych z tworzywa sztucznego ROAD SYSTEM

Niezaprzeczalnym atutem produktu jest prosty i szybki montaż dla każdego rodzaju zastosowania. Pojedyncze płyty drogowe z tworzywa sztucznego ROAD SYSTEM spinają ze sobą w większe struktury nawierzchni specjalne łączniki, mocowane do płyt przy pomocy dwóch śrub. System łączników uwzględnia minimalne dylatacje, powstające na skutek naturalnie występujących pod wpływem nacisku i warunków atmosferycznych procesów kurczenia się lub rozszerzania tworzywa sztucznego, z którego wykonane są płyty ROAD SYSTEM. Przed montażem nie trzeba wykonywać specjalnej podbudowy, zaleca się jednak układanie dróg tymczasowych na wyrównanej powierzchni. W przypadku terenu bagiennego, grząskiego lub błotnistego pomocne jest zastosowanie geowłókniny drogowej (np. Typar SF49) jako stabilizatora podłoża pod płyty drogowe.

fot. geoPRODUCT

Drogi tymczasowe ROAD SYSTEM dostosowują się po ułożeniu do nierówności podłoża. Można układać je w pionowe, poziome lub naprzemienne struktury. Powierzchnia jednej płyty to 2,16 mkw, dzięki czemu w krótkim czasie można ułożyć duże przestrzenie niezbędnych do prac nawierzchni. Płyty sprawdzają się również jako elementy do wytyczenia linii pasów dla kół, bez wypełnienia środka powierzchni. Łatwy montaż i kompaktowe wymiary płyt drogowych z tworzywa sztucznego ROAD SYSTEM umożliwiają także bezkolizyjne przechowywanie dużej ilości płyt w miejscu realizacji inwestycji oraz wygodny transport materiałów. Płyty składowane są na paletach o wymiarach 1,8×1,2×0,8 m i wadze 900 kg. Producent zaleca przenoszenie i montowanie płyt drogowych ROAD SYSTEM w dwuosobowych zespołach.

fot. geoPRODUCT

Płyty drogowe z tworzywa sztucznego ROAD SYSTEM stworzono przede wszystkim po to, by podnosić komfort pracy, oszczędzać czas i środki finansowe przy realizacji różnorodnych inwestycji i zadań transportowych. To produkt trwały, przeznaczony do wielokrotnego użytku, który znacznie przyspiesza i ułatwia realizację codziennych działań budowlano-logistycznych.

Ze szczegółową ofertą płyt drogowych ROAD SYSTEM wraz z wymiarami i dedykowanym przeznaczeniem można zapoznać się na stronie www.geoproduct.pl.

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Grójec 23, woj. wielkopolskie
tel. +48 61 678 55 00, +48 508 497 188 ,

Drzwi przesuwne coraz częściej wybierane

1. Zastosowania drzwi przesuwnych
2. Rodzaje drzwi rozsuwanych
3. Drzwi przesuwne chowane w ścianę – wady i zalety
4. Drzwi przesuwne naścienne – wady i zalety
5. Na co zwrócić uwagę, wybierając drzwi rozsuwane?
 
Drzwi przesuwne często kojarzą się z mało estetycznymi i funkcjonalnymi harmonijkami, które powszechnie zakładano w mieszkaniach w latach 70. i 80. XX w. Obecnie takich drzwi już się nie spotyka, a w ich miejscu pojawiły się stylowe modele, które znakomicie wpisują się we współczesne aranżacje. Dzięki nim poprawia się funkcjonalność wielu pomieszczeń i układ mieszkania. Dowiedz się więcej o drzwiach przesuwnych.
 
Zastosowania drzwi przesuwnych
 
Drzwi przesuwne można zamontować w wielu pomieszczeniach. Szczególnie poleca się je do wnętrz, w których brakuje miejsca na klasyczne drzwi. Przesuwne drzwi po otwarciu zajmują mniej miejsca, dlatego można założyć je w wejściu nawet najmniejszego pomieszczenia. Dzięki temu za ich pomocą wiedzieli się osobną toaletę, niedużą sypialnię lub drugą łazienkę w dom zamieszkiwanym przez liczną rodzinę.
 
Drzwi przesuwne są również często montowane w biurach i punktach usługowych. Umożliwiają wydzielenie wielu niewielkich biur, gabinetów dla lekarzy, fizjoterapeutów, kosmetyczek i innych osób, które świadczą usługi zdrowotne lub urodowe. Drzwi przesuwne łatwo montuje się nawet w mało ustawnych przestrzeniach, co zwiększa ich funkcjonalność w użytkowaniu biznesowym. Dodatkowo takie drzwi dobrze sprawdzają się na tymczasowych ściankach działowych.
 
Rodzaje drzwi rozsuwanych
 
Drzwi przesuwne dzielą się na kilka typów. Standardowe przesuwne skrzydło umieszcza się na szynie montowanej do sufitu i podłogi. Drzwi przemieszczają się po niej po pociągnięciu za klamkę. Takie modele mogą chować się w ścianie lub rozsuwać się na ścianę i po otwarciu być ciągle widoczne.
 
Wśród typowych drzwi rozsuwanych znajdzie się zarówno modele jednoskrzydłowe, jak i dwuskrzydłowe. Jednoskrzydłowe drzwi przesuwa się na prawą lub lewą stronę. Dwuskrzydłowe są natomiast rozsuwane na obie strony. Tego rodzaju drzwi rozsuwane znakomicie prezentują się na dużych przestrzeniach i z powodzeniem zastępują klasyczne drzwi w przedwojennych kamienicach.
 
Innym typem niestandardowych drzwi są modele składane i harmonijkowe. Składane skrzydła zwykle łamią się w połowie i po złożeniu znajdują się w futrynie. Dzięki temu nie zajmują miejsca w  pomieszczeniu, do którego prowadzą lub w przedpokoju. Ostatni typ drzwi składa się natomiast w harmonijkę. Harmonijka jest niedroga i prosta do zamontowania, jednak po złożeniu ogranicza przejście. Może to utrudniać przemieszczanie się po domu, zwłaszcza osobom o ograniczonym stopniu ruchomości (np. korzystającym z wózka inwalidzkiego). Drzwi harmonijkowe mogą być również mało funkcjonalne w pomieszczeniach gospodarczych, w których przechowuje się większe przedmioty.
 
Drzwi przesuwne chowane w ścianę – wady i zalety
 
Drzwi rozsuwane w ścianę są estetyczne, gdyż po otwarciu są niewidoczne. Dodatkowo możliwe jest swobodne zagospodarowanie ściany, w której chowa się skrzydło. Można zawiesić na niej tylko małe obrazki i lustra, jak i szafki kuchenne lub inne cięższe meble. Niestety, takie drzwi są droższe od klasycznych rozsuwanych. Wymagają również wybudowania ściany działowej o większej grubości niż standardowo. Takie rozwiązanie nie może być zatem stosowane w każdym domu i w dowolnym pomieszczeniu.
 
Drzwi przesuwne naścienne – wady i zalety
 
Drzwi składane na ścianę są łatwe do zamontowania i stosunkowo tanie. Można założyć je niemalże w każdym domu i mieszkaniu. Skrzydło jest lekkie i proste do otwierania. Minusem takich drzwi jest zajmowanie części ściany, którą można by przeznaczyć na inne cele. Nie można na niej nic zawiesić po stronie, na którą przesuwają się drzwi.
 
Na co zwrócić uwagę, wybierając drzwi rozsuwane?
 
Wybierając drzwi rozsuwane, przede wszystkim powinno się zwrócić uwagę na rozmiar skrzydła. Powinno być dopasowane do otworu w ścianie, zarówno jeśli chodzi o wysokość i szerokość. Ponadto ważne jest dostosowanie typu drzwi do własnych potrzeb. Jeśli oczekuje się szerokiego, przestronnego przejścia, wskazana jest rezygnacja z harmonijkowych i składanych modeli.
 
Kolejną kwestią ważną przy wyborze drzwi przesuwnych jest dostosowanie ich do możliwości finansowych inwestora. Jeśli posiada się ograniczony budżet, dobrym rozwiązaniem są klasyczne modele. Na skrzydła chowane w ścianie mogą sobie pozwolić osoby, którym wystarczy gotówki na większą przebudowę mieszkania lub domu. Na koniec powinno się dobrać materiał, z którego będą wykonane drzwi oraz kolor. Uniwersalnym wyborem jest skrzydło w kolorze białym, idealnie wkomponowujące się we współczesne aranżacje wnętrz.

15-232 Białystok, Mickiewicza 32/22, woj. podlaskie
tel. 698 026 353,

Beton drewnopodobny na taras, elewację i do ogrodu

Beton drewnopodobny na tarasie, w ogrodzie czy na elewacji widujemy dziś coraz częściej, czasem nawet nie mając świadomości, że to imitacja – a nie naturalny surowiec. Atuty takie jak mrozoodporność, odporność na wodę i promieniowanie UV sprawia, że walorami desek lub płyt betonowych można cieszyć się przez długie lata, nie okupując tego koniecznością spędzania wielu godzin na konserwacji.

– Dzięki swoim świetnym parametrom, stosowany w ogrodzie, na elewacji czy na tarasie beton drewnopodobny coraz chętniej jest wybierany zamiast drewna, które – o ile nie będzie właściwie zabezpieczone i konserwowane – szybko straci swój blask, a zamiast zdobić może zacząć szpecić – mówi Michał Filarski z firmy Future Gardens.

fot. FUTURE GARDENS

Beton drewnopodobny na taras

Drewno to jeden z najszlachetniejszych materiałów, jakie można wykorzystać do wykończenia tarasu. Wyjątkowa estetyka i naturalność to z pewnością jego atuty, jednak nie są one dane raz na zawsze. Nawet najbardziej odporne gatunki drewna z biegiem czasu zaczną szarzeć, pękać i tracić swój blask pod wpływem nieustannego narażenia na zmienne warunki atmosferyczne – śnieg, deszcz, słońce. Jedynie regularna konserwacja pozwoli utrzymać drewno w dobrej kondycji, co wymaga czasu, staranności i uwagi. Wykorzystanie na tarasie betonu drewnopodobnego to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie. I choć betonowe deski do złudzenia przypominają naturalny surowiec, to jednak nie wymagają od właściciela nieruchomości aż tak wiele uwagi.

W ofercie Future Gardens znajdują się różne elementy z betonu drewnopodobnego, z których można wykonać taras.

fot. FUTURE GARDENS

– W tej roli znakomicie spiszą się deski tarasowe TABLA o grubości 40 mm. Dostępne są one różnych wymiarach: jako kwadraty (240×240) lub prostokąty (480×240 i 960×240), co otwiera ogromne możliwości wykorzystania betonu drewnopodobnego na taras i tworzenia z jego udziałem zarówno klasycznych, jak i bardziej nietuzinkowych kompozycji. Oferujemy również deski tarasowe PLAKA i MERA. Mają one wymiary 39×39 cm. Pierwszy wariant to dziewięć kwadratów, drugi – to płyta składająca się z trzech desek, które są już trwale połączone – mówi Michał Filarski.

fot. FUTURE GARDENS

Ciekawe możliwości aranżacyjne z wykorzystaniem betonu drewnopodobnego na tarasie otwierają też deski STARY MŁYN, utrzymane w oryginalnym, rustykalnym stylu. Dostępne są one w wymiarach 240x235x35, 720x235x35 i 960x235x35, a uwagę przykuwa ich niejednorodna kolorystyka i widoczne przebarwienia, co stwarza wrażenie, jakby zostały już nadgryzione zębem czasu.

fot. FUTURE GARDENS

Betonowe deski Future Gardens wykonane są z wysokiej jakości mieszanki betonowej i oferowane są w dwóch zabarwieniach – ciemnym, świetnie komponującym się z nowoczesnymi aranżacjami oraz jasnym, ciepłym, które doskonale wpisze się w przestrzenie klasyczne czy rustykalne.

Co istotne – aby beton drewnopodobny na taras, do ogrodu czy na elewację rzeczywiście dobrze odegrał swoją rolę, w firmie Future Gardens w celu jak najbardziej realistycznego odwzorowania drewna, deski wylewane są z wielu rodzajów form, różniących się między sobą rozmiarem, strukturą i wyglądem. Jest to charakterystyczna cecha produktu, mająca na celu jeszcze lepsze odwzorowanie charakteru desek drewnianych, które – stworzone ręką natury – różnią się między sobą strukturą usłojenia, sękami itd.

Wszystkie odsłony betonowego drewna

Zastosowanie betonu drewnopodobnego na taras to tylko jedna z wielu możliwości, jakie daje ten wytrzymały materiał. W ofercie Future Gardens znajduje się też rozbudowana gama krążków betonowych, do złudzenia przypominjących plaster naturalnego drewna. Dostępne są nie tylko różne średnice krążków, ale także różne kształty – w tym np. tak nietypowe, jak półksiężyc czy połówka. Beton drewnopodobny w formie krążków to świetny sposób na wykonanie oryginalnej ścieżki ogrodowej czy obudowę rabaty, bez obaw, że drewno spróchnieje i szybko przestanie pełnić swoją funkcję. Ułożone w ogrodzie krążki mogą też stać się ciekawym elementem dekoracyjnym.

fot. FUTURE GARDENS

Kreatywni projektanci mogą wykorzystać również krążki z betonu drewnopodobnego na taras, układając je obok siebie i stabilizując w ten sposób podłoże, na którym może stanąć stół, krzesła czy donice tarasowe. To również doskonały sposób, aby wyznaczyć w ogrodzie inny obszar, np. strefę do grillowania lub leżakowania.

W firmie Future Gardens beton drewnopodobny wykorzystywany jest też do produkcji innych elementów. Dużą popularnością cieszą się donice betonowe, które na pierwszy rzut oka trudno odróżnić od donic z drewna. Są one ponadto bardzo solidne i świetnie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie obok nienagannej estetyki liczy się też wieloletnia żywotność i możliwość wyeliminowania kłopotliwej konserwacji.

Uzupełnieniem oferty są płytki elewacyjne MASTIC o nieregularnym kształcie. Sprawdzą się one nie tylko na zewnątrz (np. na elewacji czy ogrodzeniu), ale także wewnątrz, nadając pomieszczeniom wyjątkowego charakteru.

fot. FUTURE GARDENS

Choć beton drewnopodobny na taras to jedno z najczęstszych zastosowań tego mrozo- i wodoodpornego, wytrzymałego materiału, jest to zaledwie ułamek możliwości, jakie daje. Deski betonowe można np. wykorzystać jako wypełnienia balustrad, elementy ogrodzenia; doskonale sprawdzą się też jako komponent do wykonania ławki, siedziska, obrzeża basenu, oczka wodnego i innych elementów architektury ogrodowej. Oferowane przez Future Gardens donice, płytki i deski betonowe to produkty kierowane do wymagających odbiorców, którzy oprócz estetyki kładą też nacisk na długą żywotność.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.futuregardens.pl

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Krupanka 83, woj. śląskie
tel. 728 322 191,

Kocioł na pellet 10 kW  BIONIK 6 – 5 klasa, Ecodesign

Firma GreenHeat już od 15 lat zajmuje się produkcją ekologicznej techniki grzewczej. Odpowiadając na aktualne potrzeby oraz trendy, przedsiębiorstwo tworzy innowacyjne projekty o doskonałych właściwościach użytkowych. Dokładnie tak samo jest w przypadku najnowszego modelu. Nowa kompaktowa linia kotłów Bionik 6 cechuje się unikatową konstrukcją, wysoką sprawnością oraz doskonałą niezawodnością. Ten najnowszy kocioł na pellet 10 kW-30kW sprawdzi się zarówno w spalaniu agro-pelletu, jak też pelletu poza klasyfikacją DIN. Urządzenie współpracuje z paliwem o wielkości 6-8mm. Jedną z wielu zalet tego nowego modelu jest jego ogromna uniwersalność. Kocioł na pellet 5 klasy z certyfikatem Ecodesign świetnie sprawdza się w zastosowaniu przemysłowym, usługowym oraz w budownictwie mieszkaniowym, zarówno wielorodzinnym, jak też jednorodzinnym. Jego cicha praca sprawia, że można go zastosować niedaleko pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, a także sypialni. To właśnie zaawansowane funkcje Bionik 6 sprawiają, że tak łatwo można go stosować zarówno w biurze, magazynie, a także mieszkaniu. Zdecydowanie warto tutaj wspomnieć o niewielkiej oraz niekłopotliwej obsłudze, a także funkcjonalności opartej na automatyce.

 

fot. GREENHEAT

Niezawodny palnik Kipi

Jednym z niezwykle istotnych rozwiązań zastosowanych w kotłach na pellet 5 klasy i z Ecodesignem serii Bionik 6 jest specjalny palnik o nazwie Kipi, który wyposażony jest w automatyczną zapalarkę, która zainstalowana jest w miejscu umożliwiającym szybkie rozpalenie. Co bardzo ważne, charakteryzuje się on także rotacyjnym czyszczeniem z popiołu, zarówno z komory nadmuchowej, jak i komory spalania. To właśnie za sprawą tej funkcji użytkownik kotła może usuwać popiół z popielnika znacznie rzadziej. W przypadku kotła na pellet 10 kW-30kW serii Bionik 6 czynność tę, w zależności od eksploatacji urządzenia, można wykonywać np. raz w tygodniu. Palnik Kipi posiada rozdział powietrza na pierwotne i dopalające. Ponadto, zastosowano w nim niezawodny sposób łożyskowania. Kipi posiada obrotową komorę nadmuchową oraz obrotową komorę paleniskową, co wpływa na zawirowanie płomienia, a tym samym powoduje oddzielenie się cząsteczek lotnych oraz pozwala na kształtowanie się kity płomienia.

fot. GREENHEAT

Jeszcze wygodniejsze użytkowanie

Kolejnym doskonałym i funkcjonalnym udogodnieniem nowego kotła na pellet 10 kW-30kW Bionik 6 jest zastosowany tu zasobnik zasypowy na pellet, który pozwala na odpowiednie dozowanie paliwa. Zasobnik znajduje się nad kotłem, dzięki czemu cały zestaw jest niezwykle kompaktowy i można go z łatwością zmieścić w nawet w niewielkich pomieszczeniach piwnicznych. Cała konstrukcja kotła na pellet 5 klasy Ecodesign jest tak przemyślana, aby użytkownik nie musiał przejmować się jego eksploatacją, która jest niezwykle prosta i niekłopotliwa. W kotłach Bionik 6 należy jedynie okresowo uzupełnić pellet do zasobnika oraz usunąć popiół z szuflady popielnika.

fot. GREENHEAT

Kocioł na pellet 10 kW-30 kW dla małych i dużych pomieszczeń

Najnowsza seria kotłów na pellet 10 kW-30kW marki GreenHeat spełnia rygorystyczne normy europejskie. Seria Bionik 6 to kotły na pellet 5 klasy Ecodesign, zgodne z normą PN-EN303-5 2012. Kilka wariantów mocy cieplnej kotła sprawia, że z łatwością można go dopasować do pomieszczeń różnej wielkości. Urządzenia o oznaczeniu 10 kW doskonale sprawdzą się do ogrzewania mieszkań i biur o powierzchni od 60 do 110 m2. Użytkownik może wybierać pomiędzy wariantami 10 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW aż do 30 kW, w przypadku którego można ogrzać nawet 300m2. Doskonała wydajność i sprawność kotła przekłada się na niewielkie zużycie paliwa. Model Bionik 6 10 kW zużywa 0,9-2 kg/h a pozostałe modele odpowiednio: 1,9-2,5 kg/ h, 2,5-3,7 kg/h, 2,8-4,8 kg/h. Inwestycja z ekologiczny kocioł marki GreenHeat pozwoli zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, a wraz z płynną regulacją intensywności spalania pozwoli idealnie dopasować komfort cieplny zgodnie z upodobaniami mieszkańców i użytkowników określonych pomieszczeń.

fot. GREENHEAT

Kontrola i sterowanie

Kocioł na pellet 10 kW-30 kW Bionik 6 wyposażony jest w regulator ecoMAX860 TOUCH, który kontroluje proces spalania oraz jest przystosowany do obsługi energooszczędnych pomp elektronicznych. Dzięki temu modułowi można w prosty sposób sterować obiegiem grzewczym CO i CWU. W kotłach Bionik 6, charakteryzujących się 5 klasą oraz Ecodesignem, zastosowano dotykowy wyświetlacz 5″ lub 4,3″, który w połączeniu ze zdalnym sterowaniem wpływa na bardzo wygodne zarządzanie pracą urządzenia.

Z pełną ofertą firmy GreenHeat można zapoznać się na stronie: www.greenheat.pl

64-610 Rogożno, ul. Studzieniec 30B, woj. wielkopolskie
tel. 48 512 352 362,

Okna “gospodarcze” – bezpieczne i ekologiczne

Tak zwane pomieszczenia gospodarcze w budownictwie jednorodzinnym zmieniają coraz częściej swój charakter. W piwnicach domownicy urządzają sobie hobbystyczne warsztaty, gdzie przydaje się w związku z tym trochę naturalnego oświetlenia. Garaże w bryle budynku wymagają bardzo dobrej wentylacji. Wolnostojące „blaszaki” czy inne budowle gospodarcze często pełnią rolę nie tylko składzików na narzędzia, ale także pracowni, w której warto gromadzić i zatrzymać ciepło. Z kolei wszystkie niepozorne, niewielkie okienka w spiżarni, kotłowni czy innym pomieszczeniu technicznym potrzebują porządnego zabezpieczenia, bo bywają newralgicznym punktem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo antywłamaniowe. Co radzi ekspert OknoPlus – Mariusz Kudas?

Bezpieczeństwo przede wszystkim…

Każde okno w domu, nawet to niewielkie (i wydawałoby się – mniej ważne) w pomieszczeniu gospodarczym, musi być odpowiednio zabezpieczone przed intruzami – tym bardziej, że to właśnie te niepozorne okna stają się często obiektem ataku i łatwym do sforsowania celem. Złodzieje włamują się przez piwnice, kotłownie, przydomowe garaże… Sugerujemy klientom, aby wybierać do takich pomieszczeń szkło o właściwościach antywłamaniowych i/lub montować ewentualnie inne zabezpieczenia. Do wyboru jest kilka opcji…

Jeśli decydujemy się na szklenie stałe (nieotwieralne), ciężar zabezpieczenia otworu okiennego spoczywa przede wszystkim na odpowiednio dobranej szybie. Warto wtedy zainwestować w technologie, dzięki którym szkło trudniej rozbić, a także wypchnąć – mowa tu o szkle laminowanym, które przed stłuczeniem zabezpieczają warstwy specjalnej folii i szkle wklejanym na całym obwodzie, które nie daje się łatwo wypchnąć z ramy. Obie opcje mamy w swojej ofercie.

Więcej o ochronnych pakietach szybowych: www.oknoplus.com.pl

Jeżeli natomiast w grę wchodzi okno otwierane, najlepiej rozważyć płytkę przeciwrozwierceniową, inteligentną klamkę czy kontaktrony. Pierwsze rozwiązanie jest opcją uniwersalną, którą OknoPlus montuje na życzenie w każdym oknie – również w takim do pomieszczenia niemieszkalnego. To specjalna metalowa płytka, która zabezpiecza przed włamaniem poprzez próbę rozwiercenia klamki okiennej od zewnątrz. Inteligentna klamka z kolei SecuForte (standard w OknoPlus) wyposażona jest w mechanizm blokujący jej obrót, który zabezpiecza okno przed próbami włamania poprzez przesunięcie elementów ryglujących okucia z zewnątrz. I wreszcie kontaktrony – skuteczna i niedroga opcja do zamontowania praktycznie w każdym oknie (a także drzwiach). To czujniki magnetyczne, które uruchamiają system alarmowy domu w momencie niekontrolowanego otwarcia okna.

Więcej o zabezpieczeniach okna: www.oknoplus.com.pl

… ale także wentylacja, światło i ciepło

Aby właściwie zadbać o bezpieczeństwo, ale i odpowiedni poziom wentylowania oraz ciepła i doświetlenia pomieszczenia gospodarczego – na przykład garażu w bryle domu, który pełni równocześnie także inną funkcję (warsztat, pracownia etc.), doradzamy wybór okien PVC – jednoskrzydłowych uchylnych lub rozwierno-uchylnych z opcją mikrowentylacji oraz pakietem szybowym o wysokim współczynniki przenikania światła i przepuszczalności energii słonecznej. Walor energooszczędności ma bowiem znaczenie także w przypadku okien we wnętrzach niemieszkalnych, ale ogrzewanych.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021, które wchodzą w życie wraz z Nowym Rokiem, wymogi związane z wartością współczynnika ciepła danego okna kształtują się różnie między innymi w zależności od tego, jaka temperatura utrzymywana jest w danym pomieszczeniu. We wnętrzach ogrzewanych do minimum 16 stopni Celsjusza obowiązują okna z U równym lub mniejszym niż 0,9 W/m2K

***

Zamawiając nowoczesne, wielkogabarytowe okna marki OknoPlus, warto pamiętać, że ten sam producent doradza również w kwestii mniej spektakularnych okien „gospodarczych” i kompleksowo wyposaża dom w konstrukcje okienne oraz systemy drzwiowe optymalnie dobrane do wymogów pomieszczenia.

Zapytaj o produkt lub usługę: www.oknoplus.com.pl

30-444 Kraków - Libertów, ul. Zgodna 55, woj. mazowieckie
tel. 12 27 75 700,