Systemy zagęszczania betonu Brecon – nowe standardy w budownictwie

Nowozelandzka Agencja Transportu realizuje obecnie projekt modernizacji korytarza drogowego biegnącego na północ od Wellington. Częścią tego projektu jest modernizacja drogi ekspresowej między MacKays a Peka Peka. Wykonawcą w tym projekcie, oznaczonym w skrócie M2PP, jest konsorcjum złożone z Nowozelandzkiej Agencji Transportu oraz szeregu biur projektowych i przedsiębiorstw budowlanych. Jest to innowacja w zakresie sposobu realizacji projektu, wyznaczająca nowe standardy w nowozelandzkim budownictwie. Optymalne zagęszczenie i jak najwyższa jakość wykończenia powierzchni betonu to jedne z najważniejszych wymagań, jakie należało spełnić w projekcie.

 

Szalunek przed i po modyfikacji

W maju 2014 r. Juan Pretorius, dyrektor ds. prefabrykacji betonu w projekcie M2PP, skontaktował się z firmą Brecon, a także innymi dostawcami systemów zagęszczania mieszanki betonowej z różnych krajów. Wiadomo było, że szalunki dla belek teowych o wysokości 1825 mm i długości 40 m zostaną wyprodukowane w Chinach. Podczas porównywania ofert różnych firm dostrzeżono dwie zasadnicze różnice w ofercie złożonej przez firmę Brecon. Mianowicie, w przypadku tego dostawcy, liczba wibratorów przypadających na szalunek o tej długości i daną objętość mieszanki betonowej była o 25% mniejsza. Ponadto oferta firmy Brecon zawierała nowoczesny silnik wibracyjny z serii SL, charakteryzującej się zsynchronizowaną pracą wszystkich wibratorów przyczepionych do szalunku. Decyzję na korzyść systemu wibrowania SL
firmy Brecon podjęto po upływie kilku tygodni i wyjaśnieniu wszystkich szczegółów technicznych. Firma Brecon dostarczyła system wibrowania wysokiej częstotliwości z wibratorami zsynchronizowanymi Brecon SL, skrzynkę rozdzielczą i sterowniczą obsługiwaną zdalnie poprzez fale radiowe, a także dodatkowy ekran do wyświetlania częstotliwości. Upłynęło kilka miesięcy, nim cały ciężki sprzęt do lokalnej produkcji belek mostowych został dostarczony na miejsce.

 

Początek betonowania pierwszej belki teowej.

Po montażu systemu wibrowania zgłoszono firmie Brecon problemy, a w szczególności czterokrotnie większe od nominalnego natężenie prądu w wibratorach. Niemniej jednak dzięki doświadczeniu firmy we współpracy i komunikacji w tego typu projektach, początkowe trudności szybko wyeliminowano. Firma Brecon błyskawicznie otrzymała wszystkie szczegółowe dane od kierownictwa projektu M2PP, dzięki czemu mogła przeanalizować sytuację i zareagować przesyłając listę czynności, które należy wykonać. Polegały one przede wszystkim na modyfikacji stalowej konstrukcji szalunku w celu zapewnienia lepszego przenoszenia drgań. Dyrektor ds. prefabrykacji, Juan Pretorius, stwierdził: „Postąpiliśmy zgodnie z zaleceniami firmy Brecon i natężenie prądu spadło z 12 do 3 A! Nie możemy uwierzyć, że tak drobne modyfikacje przełożyły się na taką imponującą zmianę.“ Dla obu partnerów projektu, Brecon i konsorcjum M2PP, było jasne, że problem został błyskawicznie rozwiązany dzięki otwartej komunikacji i bezpośredniej współpracy. Już po wyprodukowaniu pierwszej belki, M2PP mogło poinformować o znacznej poprawie jakości betonu w stosunku do wcześniejszych doświadczeń z produkcją prefabrykowanych elementów betonowych. Odkąd zapadła decyzja o wyborze firmy Brecon na dostawcę systemu wibrowania, aż po wyprodukowanie pierwszej betonowej belki o znakomitej jakości, konsorcjum M2PP jest przekonane o tym, że podjęło właściwą decyzję. Xabier Fresno, kierownik projektu z firmy Brecon, odpowiedzialny za projekt M2PP, ucieszył się otrzymując następujący komentarz od Juana Pretoriusa: „Wczoraj zakończyliśmy betonowanie trzeciej belki i jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy wibratorów. Większość mojego zespołu po raz pierwszy zetknęła się z wibratorami przyczepnymi o regulowanej częstotliwości i ma o nich bardzo dobre zdanie. Wibratory pozwalają nam stosować beton w nowy, dotychczas nieznany sposób. Produkowane belki charakteryzują się bardzo dobrze wykończoną powierzchnią i zbierają same komplementy na temat wyglądu.“

copyrights: BRECON Vibrationstechnik GmbH

 Merazet S.A. – dystrybutor urządzeń i systemów zagęszczania betonu marki BRECON Vibrationstechnik GmbH w Polsce

Poznaj ofertę BRECON w Merazet S.A.

BRECON Vibrationstechnik GmbH


Data publikacji: 2019-02-12

Podobne technologie i poradniki