Kotły na węgiel i pellet – ciepło, tanio i wygodnie

Przegląd kotłów i palników SAS

W sezonie grzewczym rośnie zainteresowanie wszelkimi nowinkami z dziedziny pieców i kotłów na różnego typu paliwa. Ważne jest, aby decyzji o zakupie konkretnego kotła nie podejmować pochopnie oraz by wziąć pod uwagę nie tylko jego cenę, ale także stopień zautomatyzowania obsługi czy rodzaj paliwa, jak również zapewnione przez producenta bezpieczeństwo eksploatacji.

Jednym z oferentów różnego typu kotłów jest Zakład Metalowo-Kotlarski SAS. Kotły SAS poradzą sobie zarówno z ogrzaniem domków jednorodzinnych, jak też dużych budynków, hal, czy obiektów użyteczności publicznej. W szerokiej ofercie firmy znajdują się zarówno kotły tradycyjne, przystosowane do spalania węgla oraz drewna opałowego, jak i nowoczesne, wielodobowe, automatyczne kotły, w których obsługa sprowadzona jest do minimum.

SAS MULTI FLAME – palnik na pellet
Palnik typu SAS MULTI FLAME przystosowany jest do spalania biomasy w postaci granulatu drzewnego. Rozwiązanie to dostępne jest w kotłach podajnikowych SAS MULTI (17-150kW) oraz SAS SLIM (14-48kW) zamiast retorty do spalania eko-groszku. Palnik posiada samooczyszczające się palenisko, które spala dokładnie taką ilość paliwa, jaka jest niezbędna do uzyskania zadanej przez użytkownika temperatury.
Bezpieczny transport biomasy odbywa się za pomocą mechanizmu dwóch ślimaków, rozdzielonych kanałem przesypowym. Na rurze podajnika zastosowano zabezpieczenie w postaci czujnika temperatury drogi paliwowej, co zapewnia bezpieczny transport biomasy i eliminuje konieczność stosowania dodatkowego zabezpieczenia przed niekontrolowanym cofaniem ognia do zasobnika opału. Jest to cechą wyróżniającą palnik SAS MULTI FLAME spośród dostępnych na rynku rozwiązań (szczególnie do biomasy), w których musi być stosowane dodatkowe zabezpieczenie przed cofaniem ognia, czyli tzw. „strażak”.
Podajnik paliwa opracowany przez dział konstrukcyjny ZMK SAS do kotłów opalanych paliwami stałymi skonstruowany został tak, aby wyeliminować niebezpieczeństwo cofnięcia płomienia z komory paleniskowej do zasobnika opału zarówno w trakcie normalnej pracy, w czasie postoju podajnika, jak również w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.

 

Piece kotłyfot. SAS

 

Proces rozpalania palnika następuje automatycznie za pomocą zapalarki ceramicznej. Dodatkowo wyposażenie paleniska w mechanizm odpopielania (ruszta ruchome) pozwala na zastosowanie paliw „gorszej jakości”, z tendencją do wytwarzania szlaki. Elementy paleniska narażone na wysoką temperaturę wykonano ze stali nierdzewnej żaroodpornej, a przestrzeń nad paleniskiem wyposażono w kształtkę szamotową oraz wielopunktowy dopływ powietrza. Nad całością pracy urządzenia czuwa moduł sterujący. Decyduje on o funkcjonowaniu elementów palnika (m. in. zapalarki paliwa, mechanizmu ruszt ruchomych wraz z czujnikiem pozycjonowania). Regulator temperatury zamontowany na kotle steruje pracą wentylatora nadmuchowego, mechanizmu podawania paliwa, czujnika temperatury podajnika. Współpraca pomiędzy modułem sterującym pracą podajnika typu SAS MULTI FLAME, a sterownikiem głównym kotła możliwa jest dzięki zastosowanej komunikacji przewodowej RS.

SAS SLIM – kocioł grzewczy do węgla kamiennego (groszek)
Kocioł grzewczy typu SAS SLIM jest niskotemperaturowym kotłem c.o. przystosowanym do efektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Oprócz czopucha tradycyjnie umieszczonego w tylnej ścianie kotła wprowadzono również wersję z czopuchem skierowanym do góry. Dzięki temu rozwiązaniu kocioł zabiera mniej miejsca i łatwiej zainstalować go w kotłowni o ograniczonej powierzchni.

 

SAS SLIM (SAS Multi Flame) SAS SLIM (Retorta)fot. SAS

 

Płaszcz wodny kotła stanowi prostopadłościan o podwójnych ścianach, podzielony przegrodami wodnymi. Konstrukcja komory spalania umożliwia pracę kotła w dwóch trybach: automatycznym (przy użyciu automatycznego układu nawęglania – retorty, sterownika, wentylatora) lub palenia zastępczego na ruszcie wodnym znajdującym się nad retortą, przy użyciu śruby regulacyjnej dozującej dopływ powietrza bądź miarkownika ciągu powietrza, termometru.
Podczas palenia w trybie pracy automatycznej paliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa za pomocą podajnika ślimakowego. W żeliwnej retorcie następują wszystkie procesy prowadzące do spalenia podawanego paliwa z udziałem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym. Nad palnikiem węglowym zawieszony jest deflektor – płyta promiennikowa kierująca promieniowanie cieplne na żar celem dopalenia gazów palnych oraz rozprowadzająca równomiernie spaliny do wymiennika ciepła. Popiół powstały w końcowej fazie spalania przemieszcza się na obrzeże retorty, po czym samoczynnie spada do komory popielnika, w której dla wygody eksploatacyjnej umiejscowiona jest wyciągana szuflada popielnicowa. Poprzez ciągłe pomiary dokonywane przez sterownik, kieruje on pracą podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie steruje pracą pomp: c.o., CWU, podłogową, mieszającą (jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w pompy) oraz daje możliwość obsługi siłownika zaworu mieszającego. Podłączenie regulatora pokojowego, modułu GSM, modułu ETHERNET daje możliwość sterowania pracą instalacji spoza pomieszczenia, w którym zainstalowano kocioł.
Po rozpaleniu kotła jego obsługa ograniczona jest do okresowego uzupełniania paliwa w zasobniku i usuwania popiołu z szuflady popielnicowej bez konieczności wygaszania. Eksploatacja kotła może odbywać się w sposób ciągły w całym okresie grzewczym, a poza sezonem grzewczym w układzie z bojlerem na ciepłą wodę użytkową.
 

SAS ECO – kocioł do węgla kamiennego (miał lub groszek)
Kocioł SAS ECO jest urządzeniem nowoczesnym, wielodobowym, w pełni automatycznym, w którym obsługa sprowadzona jest do minimum. Rozwiązanie to dedykowane jest do efektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu miał o wilgotności do 20% lub węgla kamiennego sortymentu groszek. W przypadku montażu paneli ceramicznych paliwem zastępczym może być granulat drzewny – pellet.
Kocioł pozwala na pracę w dwóch trybach. W trybie automatycznym obsługa obejmuje okresowe uzupełnianie paliwa w zasobniku i usuwanie popiołu, a jego pracę reguluje sterownik. Z kolei w trybie „palenia awaryjnego” kocioł pracuje wykorzystując naturalny ciąg spalin, z wyeliminowaniem konieczności użycia energii elektrycznej. Proces spalania może być wtedy regulowany ręcznie, śrubą regulacyjną dopływu powietrza lub za pomocą miarkownika temperatury. Temperaturę wody w kotle można wtedy odczytać na termometrze. Takie rozwiązanie umożliwia nie tylko pracę kotła w sytuacjach awaryjnych, wynikających z braku dostawy energii elektrycznej, ale również stwarza możliwość okresowego spalania innych paliw, bądź wykonywania krótkookresowych cykli palenia.

 

SAS-ECO

 

Przy pracy w trybie automatycznym paliwem podstawowym jest miał węgla kamiennego lub groszek o granulacji 5-25 mm, natomiast przy pracy w trybie „palenia tradycyjnego” paliwem podstawowym jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu orzech.
Na rusztach wodnych paleniska tradycyjnego można również spalać z dobrym skutkiem paliwa długopłomieniowe takie jak: węgiel brunatny i drewno w różnych postaciach, tj. zrzynki, zrębki, wióry. Kocioł może ponadto pracować poza sezonem grzewczym w układzie z bojlerem, ogrzewając ciepłą wodę użytkową.
W kotłach SAS ECO montowane są sterowniki TECH z nowej linii ST-450 H z wbudowanym modułem sterowania siłownikiem zaworu mieszającego. Sterownik ST-450 H z wbudowanym modułem sterowania siłownikiem zaworu mieszającego (sterowanie pogodowe, ochrona powrotu kotła) umożliwia również współpracę z dodatkowymi modułami i regulatorami (min. GSM, ETHERNET, sterowniki pokojowe, dodatkowe moduły sterowania zaworami mieszającymi).

SAS AGRO-ECO – kocioł do biomasy
Kotły z serii SAS AGRO-ECO przystosowane są do w pełni automatycznego spalania biomasy, gdzie – podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianych kotłów – spalana jest jedynie taka ilość paliwa, jaka jest potrzebna do uzyskania ustawionej przez użytkownika temperatury. Kotły SAS AGRO-ECO spalają różnorodne paliwa, m.in. produkty pochodzenia rolniczego: pellety (zarówno z czystych trocin, jak i z kory drzewnej, wierzby energetycznej oraz np. słomy rzepakowej), ziaren (owsa, żyta, jęczmienia, pszenicy, gorczycy, kukurydzy, łubinu), zrębki wierzbowe (dł. <20 mm i wilgotności <15%), suche pestki np. czereśni itp. Kotły te przeznaczone są zarówno do ogrzewania budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych), jak i budynków użyteczności publicznej.

 

SAS AGRO ECO SAS AGRO ECO 2fot. SAS

 

Narażone na wysoką temperaturę części paleniska wykonane są ze stali żaroodpornej oraz materiałów ceramicznych. Wyposażenie paleniska w panele ceramiczne pozwala jednocześnie na zapewnienie optymalnych warunków sprzyjających procesowi spalania ziaren (optymalna temperatura spalania zboża 1200°C), zwiększa efektywność paleniska oraz jednocześnie pozytywnie wpływa na jego żywotność.
Z zasobnika opału paliwo podawane jest w sposób automatyczny, przy pomocy podajnika ślimakowego. Mikroprocesorowy sterownik automatycznie steruje pracą podajnika paliwa, wentylatora nadmuchowego oraz mechanizmem oczyszczania paleniska. Dodatkowo kocioł wyposażony jest w grzałkę (zapalarkę elektryczną) do samoczynnego rozpału paliwa. Wielofunkcyjny regulator kotła pozwala na pełną kontrolę stopnia dozowania paliwa, kontrolę procesu automatycznego rozpału paliwa oraz parametrów procesu spalania. Dzięki temu spalanie biomasy jest dokładne i nie pozostają niedopalone resztki. Automatyczny zapłon paliwa, wygaszanie paleniska oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury, zapewnia możliwość ciągłej pracy kotła oraz współpracy z zasobnikiem c.w.u. w okresie letnim.
Wyposażenie paleniska w mechanizm ruchomych rusztów pozwala na zastosowanie paliw posiadających tendencję wytwarzania szlaki. Standardowo kocioł wyposażony jest w zasobnik opału. Jego pojemność zapewnia średni czas spalania od 1-3 dni w zależności od warunków pogodowych i stopnia docieplenia budynku. Nieznaczna ilość popiołu pozostająca po spalaniu biomasy (pozostałość popiołu: pellety – ok.1%, ziarna zbóż ok. 7%) zostaje odprowadzona do szuflady popielnikowej, którą należy okresowo opróżniać. Powstały w procesie spalania biomasy popiół można z powodzeniem wykorzystać jako pełnowartrościowy, ekologiczny nawóz nadający się do uszlachetniania gleby.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy kocioł typu SAS AGRO-ECO wyposażony został w kilkustopniowy system zabezpieczenia. Posiada m.in. zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia do zasobnika opału przez podajnik, zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, jak również zapamiętanie stanu pracy oraz wszystkich nastaw sterownika w przypadku odcięcia zasilania.  

Z pełną oferta kotłów i palników firmy SAS można zapoznać się na stronie: www.sas.busko.pl

 

28-100 Busko-Zdrój, Owczary, ul. Przemysłowa 3, woj. świętokrzyskie
tel. +48 41 378 46 19,


Liczba odwiedzin: 2044 | Data publikacji: 2013-11-15

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


28.05.2019 | Piece, kotły
Czy kotły c.o. na ekogroszek są ekologiczne?...
21.02.2019 | Piece, kotły
Kwestia smogu i niewłaściwej emisji produktów spalania...
09.11.2017 | Piece, kotły
Oprócz tysiąca kolorów w przyrodzie jesień przynosi...
26.10.2016 | Piece, kotły
Węgiel kamienny, pelet czy ekogroszek – niezależnie...
16.08.2016 | Piece, kotły
Zanim zacznie się sezon grzewczy, warto przeanalizować...
21.07.2016 | Piece, kotły
Kocioł na biomasę, kocioł gazowy, pompa ciepła,...
13.08.2015 | Piece, kotły
Mieszkańcy Krakowa, Dolnego i Górnego Śląska, Warszawy...
08.06.2015 | Piece, kotły
Co ma wpływ na nasze decyzje, jeśli...
12.12.2014 | Piece, kotły
Wybór kotła centralnego ogrzewania nie jest łatwy....
08.10.2014 | Piece, kotły
Ogrzewanie zimą jest jak powietrze, bo dopiero...
29.09.2014 | Piece, kotły
Ogrzewanie paliwem stałym to wciąż najtańsze źródło...
14.08.2014 | Piece, kotły
Wykorzystanie kotłów na paliwa stałe to obecnie,...
12.12.2013 | Piece, kotły
Paliwa stałe są obecnie najbardziej racjonalnym wyborem...
Energooszczędność w obecnych czasach to coś więcej...
28.10.2016 | Piece, kotły
Osoby, które uważają, że kocioł węglowy na...
28.11.2014 | Systemy kominowe
W czasach, gdy źródłem ogrzewania najczęściej były...
24.05.2016 | Piece, kotły
Automatyczne kotły centralnego ogrzewania to dziś coraz...
02.06.2021 | Piece, kotły
Polska znajduje się w czołówce państw Unii...
26.05.2021 | Piece, kotły
Jeszcze nie tak dawno o wyborze kotła...
03.10.2019 | Piece, kotły
Częściowy zwrot pieniędzy mogą uzyskać osoby, które...
18.09.2019 | Ogrzewanie
Kocioł elektryczny centralnego ogrzewania – opinie większości...
zielone płuca miasta
Gdy temperatura za oknem rośnie i sezon...
piec pelletowy
11.09.2018 | Piece, kotły
Ostatnie ciepłe dni w roku to dobry...
26.04.2018 | Piece, kotły
Wybór ogrzewania nie jest łatwą decyzją, ponieważ...

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. łódzkie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. wielkopolskie
woj. wielkopolskie
woj. wielkopolskie
woj. świętokrzyskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. wielkopolskie
woj. wielkopolskie

Słowa kluczowe: kotły na węgiel, kotły na pellet, przegląd kotłów, palniki na pellet, kocioł, jaki kocioł wybrać, jaki piec wybrać, jaki palnik wybrać
porozmawiaj
z ekspertem
Chcesz porozmawiać z ekspertem?
Zostaw swój numer a oddzwonimy