Skuteczna metoda oczyszczania powietrza

Rodnik hydroksylowy jest najbardziej reaktywną formą tlenu zdolną do wchodzenia w reakcje ze wszystkimi substancjami w komórce. Efektywnie i bezpiecznie dla człowieka niszczy wirusy, grzyby i bakterie. Jak to robi? Hydroksyle otaczają lipidową warstwę ochronną szkodliwych drobnoustrojów i reagują z wodorem na ich powierzchni, po czym przemieniają je w wodę i tym samym neutralizują.

fot. Rosenberg Polska 

Jak działa urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń?

Wellisair stworzyło urządzenie, które emituje znormalizowane ilości terpenów, takich jak D-limonen lub nadtlenek wodoru, związki te reagują z ozonem w niskich stężeniach i w ten sposób stale wytwarzają opisywane wyżej rodniki hydroksylowe.

W ten oto sposób usuwane są nie tylko szkodliwe bakterie, wirusy, grzyby, ale też nieprzyjemne zapachy, lotne związki organiczne oraz zawieszone cząstki stałe i związki, które nie ulegają naturalnej biodegradacji – przykładowo związki chloroorganiczne, polichlorowane bifenyle (PCBs). Wszystko to nawet 24 godziny na dobę. Wystarczy wymienić wkład raz na 3 miesiące.

fot. Rosenberg Polska 

Nowoczesna technologia oczyszczania powietrza

Wellisair sięgnęło po sprawdzoną technologię opatentowaną w laboratoriach i wykorzystywaną przez NASA, w ten oto sposób mogła ona trafić do domów i mieszkań. Znajduje również zastosowanie w budownictwie i przemyśle. Tak skonstruowane urządzenie do dekontaminacji powietrza usuwa z pomieszczeń o powierzchni 50-60 m2 99,9% wszystkich niebezpiecznych patogenów.

Oczyszczanie prowadzone automatycznie

Dekontaminator Wellisair automatycznie wykrywa zanieczyszczenia. Wyposażono go w trójstopniową sygnalizację świetlną. Kolor czerwony tradycyjnie oznacza obecność niepożądanych zanieczyszczeń. Kolor żółty sygnalizuje kontynuowanie procesu dezynfekcji, gdy pomieszczenie jest już bezpieczne dla ludzi. Natomiast kolor niebieski oznacza zakończenie całego procesu oczyszczania.

fot. Rosenberg Polska 

Przydatne funkcje i wygoda użytkowania Wellisair

Użytkownik nie musi pamiętać o terminie i konieczności wymiany wkładu. Urządzenie samo poinformuje go o tym, że niebawem należy go wymienić poprzez stosowną informację na wyświetlaczu. Gdyby jednak w jakikolwiek sposób została ona przeoczona oczyszczacz Wellisair nie podejmie pracy wyświetli alarm podkreślony czerwonym światłem. Dekontaminator zasygnalizuje również nieprawidłowe zainstalowanie wkładu.

fot. Rosenberg Polska 

Wellisair pracuje wyjątkowo cicha, ale oczywiście zadbano mimo to o zastosowanie trybu nocnego, który dodatkowo przygasza sygnały świetlne. W ten sposób urządzenie dezynfekuje pomieszczenie, ale nie zakłóca nocnego wypoczynku. Wellisair można umieścić zarówno na ścianie jak i na podłodze, dzięki specjalnie skonstruowanej stopce.

fot. Rosenberg Polska 

Niskie koszty eksploatacji

Oczyszczacz Wellisair zużywa prąd na poziomie zaledwie 3,6 W co zapewnia bardzo niskie koszty jego eksploatacji. Tym bardziej, że wymiana wkładu potrzebna jest jedynie co 3 miesiące. Użytkownik nie przepłaca. Ma natomiast stały dostęp do wysokiej jakości powietrza.
Aktywne oczyszczanie powietrza jest już dostępne dla wszystkich.

Więcej na Wellisair.pl

02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 200, woj. mazowieckie
tel. (+48) 22 720 67 73,